Symposium Palliatief consultatieteam Drenthe, 30-10-2018 (VOL)

Palliatieve zorg; reactief of proactief?

Veel ongeneeslijk zieke mensen verblijven in de laatste levensfase in de thuissituatie. In deze laatste levensfase, onderdeel van de palliatieve fase, staat kwaliteit van leven centraal. Dit betekent zowel aandacht voor lichamelijke klachten, als psychische, sociale en/of spirituele problemen:

  • Wat kun je verwachten bij een aantal veel voorkomende ziektebeelden en problemen?
  • Hoe kun je de meest voorkomende klachten en vragen herkennen?
  • Hoe kun je hiermee omgaan en hoe kun je proactief handelen?

Graag delen wij onze kennis hierover tijdens dit minisymposium. In de workshops zullen we een aantal casussen uitwerken. Bij de inschrijving kun je aangeven welke workshops je wilt volgen.

Voor wie

Huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundigen niveau 4 en 5 eerste lijn

Resultaat
U krijgt inzicht hoe u de meest voorkomende klachten en vraagstukken kunt herkennen bij een aantal veel voorkomende ziektebeelden en problemen.
U krijgt informatie over hoe u hiermee kunt omgaan en hoe u proactief kunt handelen.

Let op
Dit symposium is een herhaling van het symposium op 23 januari jl.!

Vanaf 19.00 uur
Inloop

19.30 uur
Plenaire opening door Florien van Heest

20.00 uur

Workshop eerste ronde

A. Workshop Palliatieve sedatie
Wanneer wordt het lastig en hoe moet je dan verder?
Aandachtspunten, knelpunten en adviezen bij een lastige sedatie.
Verzorgd door Rommy de Jong en Clary Wijenberg

B. Workshop Hoop
- Hoe ga je als zorgverlener om met de hoop van je palliatieve patiënten?
- Welke dilemma's kom je tegen bij het samenbrengen van realiteit en hoop?
- Wat maakt een levenseinde goed of draaglijk?
Verzorgd door Florien van Heest en Monique Thoma

C. Workshop Nierfalen

Soms wegen de nadelen niet op tegen de behaalde winst. Soms is het niet verstandig met dialyseren te beginnen.
- Wie maakt dit bespreekbaar, en hoe doe je dat?
- Hoe lever je goede palliatieve zorg in de laatste fase bij een patiënt met nierfalen.
Verzorgd door Daan van Maare en Albi Popken

D. Workshop Delier
Signalering, oorzaken, en behandeling.
Wel of geen haldol in de terminale fase?
Welke niet-medicamenteuze interventies zijn werkzaam?
Verzorgd door Engelien Overbeek, Anke Poelman

20.45 uur
Workshop tweede ronde
A. Workshop Palliatieve sedatie
B. Workshop Hoop
C. Workshop Nierfalen
D. Workshop Delier

21.30 uur
Online Vragen / Quiz
Datum
dinsdag 30 oktober 2018

Locatie
De Schildhoeve
Fluitenbergseweg 69
7931 PA Fluitenberg
0528 220 002
Kosten
Deelname is gratis.
Aan dit symposium kunnen maximaal 80 deelnemers deelnemen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor:
Huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundigen niveau 4 en 5 eerste lijn
Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Inschrijven is niet meer mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wieneke Vegter, secretaresse / 088 234 64 61 / w.vegter@iknl.nl

volg ons: