NKR symposium: Kanker in Nederland, van preventie tot palliatieve zorg

  • symposium
11 november 2019
12:00
uur
Jaarbeurs Utrecht
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is van onschatbare waarde bij het vinden van risicofactoren voor kanker en verbetering van preventie, curatieve en palliatieve kankerzorg. Hoe draagt de NKR zoveel mogelijk bij aan de beste kankerzorg nu en in de toekomst? Luister en discussieer mee! Kom op 11 november naar het NKR-symposium in de jaarbeurs. 

Sprekers belichten uitdagingen en ontwikkelingen waar de kankerzorg voor staat en de bijdrage die de NKR hieraan kan leveren:  
Hoe halen we het beste uit de NKR door de kracht van kankerregistraties wereldwijd te benutten? Welke kansen zijn er voor preventie?
Hoe zorgen we samen voor de beste zorg in elke regio? Met NKR-gegevens over verwijzingen, behandelingen en gevolgen evalueren regionale oncologische netwerken hun zorg om continu te verbeteren. 
Binnen wetenschappelijke studies ontstaat steeds meer kennis over (late) gevolgen van kanker en behandelingen. Hoe kan data optimaal worden ingezet? Kunnen arts en patiënt hiermee in de toekomst samen een betere behandelkeuzes op maat maken?
Hoe wordt palliatieve zorg een integraal onderdeel van de zorg, met een vloeiende overgang van curatieve naar palliatieve fase?

Sprekers
- Dr. Isabelle Soerjomataram, epidemioloog verbonden aan het International Agency of Research of Cancer (IARC)
- Johan van de Gronden, directeur KWF kankerbestrijding
- Maarten van der Weijden, ex-topsporter die de 11-stedenzwemtocht volbracht
- Prof. dr. An Reyners, hoogleraar Palliatieve geneeskunde UMCG.
- Prof. dr. ir. Hans Brug, directeur-generaal RIVM
- Prof. dr. Marcel Verheij, voorzitter SONCOS
- Prof. dr. Peter Huijgens, bestuurder IKNL 
Deze lijst wordt zsm aangevuld. 

Datum en locatie
Datum: 11 november 
Middagprogramma: 12 tot 17.00 
Avondprogramma: 18.00 tot 21.00
Locatie: Jaarbeurs Utrecht 

Doelgroep
Zorgprofessionals, onderzoekers, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en politici zijn van harte welkom.

Inschrijven
Inschrijving is kosteloos. U kunt zich inschrijven voor het middagprogramma, het avondprogramma of beide, via het inschrijfformulier.

#NKRsymposium 

volg ons: