Scholing Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

  • scholing
15 mei 2019
08:45
uur
Radboudumc Nijmegen
Tijdens lezingen, discussies en interactieve sessies zullen naast actuele thema’s ook twee richtlijnen en enkele onderzoeken de revue passeren.
Daarbij willen we nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en samen aan de hand van casuïstiek een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk.
Zodat we aan het eind van de dag naar huis gaan met kennis die we in onze eigen dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

Het programma ziet er als volgt uit:
 
Ontwikkelingen in de palliatieve zorg
• Wat gebeurt er nu en wat gaat er de komende jaren gebeuren?

Hartfalen

• Richtlijn hartfalen
• ICD en de pacemaker in de laatste levensfase
• Keuzemomenten: Waarom doe je iets wel of niet? Wat zijn de voor- en nadelen?

Vermoeidheid bij kanker
• Richtlijn Vermoeidheid bij kanker
• Ervaringen van patiënt, partner en mantelzorger
• Wat kunnen we leren van de richtlijn? Wat kunnen we toepassen. Helpt de richtlijn ons? Wat vinden patiënten er van?

Angst
• Angst bij patiënten en hun naasten
• Wat helpt wel of niet om patiënten met veel angst een goede behandeling te geven in de palliatieve fase?
• Hoe gaan we daar zelf mee om?

Zorg voor naasten van patiënten in de palliatieve fase
• Interviewonderzoek naar ervaringen van mantelzorgers in de thuissituatie en hoe zij zich geroepen voelen tot zorgen
• Hoe kun je inspelen op de ervaringen van naasten? Wat kunnen getekende beelden betekenen?
• Welke mate van belasting ervaren mantelzorgers van patiënten die langdurig behandeld worden in de palliatieve fase?
• Waarin verschillen hoog belaste mantelzorgers van lager belaste mantelzorgers?

Kwaliteit van leven en spirituele zorg

• Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
• Herkennen van vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit
• Hoe ga je hierover het gesprek aan?

Ga voor het volledige programma en inschrijven naar www.radboudumc.nl/scholingpalliatievezorg

volg ons: