Symposium Leidse Melanoomdag

  • symposium
  • melanoom
  • bijeenkomst
23 mei 2019
10:00
uur
LUMC te Leiden
Op 23 mei 2019 organiseert het LUMC/Boerhaave mede namens de werkgroep huidtumoren Leiden/IKNL, het symposium Leidse Melanoomdag.

Het LUMC is een landelijk expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van het primair en gemetastaseerd (familiair) huid, mucosaal- en melanoom in oogheelkundig gebied.

Het symposium levert u kennis op over de herkenning en behandeling van vroege en late stadia van huid, muscosaal- en melanoom in oogheelkundig gebied, alsmede over nieuwe ontwikkelingen en trials.

Verder wordt u bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van preventie en diagnostiek melanomen.

Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar:

www.boerhaavenascholing.nl

volg ons: