Axillairy reverse mapping bij borstkankerpatiënten met positieve klieren

19-12-2014
Borstkankerpatiënten met klinisch positieve lymfeklieren in de oksel die voorafgaand aan axillaire lymfeklierdissectie eerst (neo)adjuvante chemotherapie ondergaan, hebben significant minder kans op metastasen in de zogenaamde ARM-lymfeklieren dan patiënten die géén (neo)adjuvante chemotherapie kregen. Volgens M. Beek (Amphia Ziekenhuis) en collega’s zijn er aanvullende studies nodig om aan vast te stellen of deze patiënten geschikt zijn voor het selectief sparen van deze lymfeklieren door middel van ‘axillairy reverse mapping’. 

Doel onderzoek
Axillairy reverse mapping (ARM) is een techniek, waarbij de lymfeklieren en lymfestelsel in de arm worden gespaard tijdens axillaire lymfeklierdissectie (ALND) bij patiënten met borstkanker. In deze studie is de metastatische betrokkenheid van ARM-klieren prospectief geëvalueerd in patiënten die een ALND voor klinisch positieve lymfeklieren hadden na (neo)adjuvante chemotherapie in vergelijking met patiënten bij wie de primaire ALND werd uitgevoerd zonder (neo)adjuvante chemotherapie. 

Patiënten en methoden
In deze studie werden patiënten met invasieve borstkanker en klinisch positieve lymfeklieren diagnose (bevestigd doormiddel van een cytologische punctie) geïncludeerd, die in aanmerking kwamen voor primaire ALND. De patiënten werden verdeeld in twee groepen: een groep die behandeld werd met (neo)adjuvante chemotherapie (NAC+ groep) en een groep zonder (neo)adjuvante chemotherapie (NAC- groep). De ARM werd uitgevoerd bij alle patiënten door het injecteren van blauwe kleurstof in de ipsilaterale bovenste extremiteit. Tijdens ALND werden ARM-lymfeklieren eerst geïdentificeerd en onderzocht, gevolgd door een standaard ALND. 

In de NAC+groep werden 91 patiënten opgenomen en in de NAC-groep 21 patiënten. Er was geen verschil in de visualisatie van de ARM lymfeklieren tussen beide groepen (86,8% voor NAC+groep versus 90,5% voor de NAC-groep, P = 0,647). In de NAC+groep had 16,5% van de patiënten metastasen in de ARM-lymfeklieren versus 36,8% in de NAC-groep (P = 0,048). 

Aanvullende studies nodig
M. Beek en collega's concluderen dat bij patiënten met borstkanker én positieve lymfeklieren de incidentie van metastasen in de ARM-lymfeklieren significant lager was wanneer deze patiënten voorafgaand aan axillaire lymfeklierdissectie (ALND) eerst (neo)adjuvante chemotherapie ontvingen. Er zijn aanvullende studies nodig om voldoende bewijs te verzamelen dat deze patiënten geschikte kandidaten zijn voor het volgen van de ARM-procedure en het selectief sparen van deze specifieke lymfeklieren. 

volg ons: