Herziene richtlijn Schildkliercarcinoom beschikbaar

12-03-2015

De richtlijnwerkgroep Schildkliercarcinoom heeft de oorspronkelijke richtlijn uit 2007 onder voorzitterschap van professor T.P. Links gereviseerd.  

Implementatie en evaluatie
Op dit moment bereidt de werkgroep de implementatie- en evaluatie van de richtlijn voor. Verschillende tumorwerkgroepen organiseren regionale bijeenkomsten om de inhoud van de richtlijn te delen en te bespreken hoe zij de zorg met elkaar kunnen organiseren. Ook ontwikkelt de werkgroep indicatoren voor de evaluatie van de richtlijn om naleving van een aantal aanbevelingen uit de richtlijn in de praktijk na te gaan.

Beschikbaarheid richtlijn
De inhoud van de richtlijn is door negen wetenschappelijke verenigingen, V&VN en de Levenmetkanker-beweging onderschreven en is nu beschikbaar op Oncoline. De richtlijn zal in de loop van 2015 ook te raadplegen zijn via de Richtlijnendatabase.

Een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn is uitgegeven in een compact samenvattingskaartje. Dit kaartje kunt u bestellen in de IKNL-webshop

Meer informatie
Voor vragen over de richtlijn Schildkliercarcinoom, kunt u contact opnemen met Janina Schrier, procesbegeleider richtlijn Schildkliercarcinoom, j.schrier@iknl.nl.

volg ons: