Icoon_overiknl

versterken inzetbaarheid medewerkers

Eind 2014 verleende het Europees Sociaal Fonds (ESF) IKNL een subsidie van € 10.000 voor het project ‘versterken inzetbaarheid van de medewerkers’. Met deze subsidie voert IKNL onder andere een scan uit onder alle medewerkers van IKNL. De scan heeft als thema’s:

- gezondheid en vitaliteit
- vakmanschap, ontwikkeling en ambities
- betrokkenheid en motivatie
- cultuur, samenwerking, communicatie, leider- en eigenaarschap.

In het streven medewerkers duurzaam inzetbaar te maken vinden we het belangrijk om inzicht te krijgen in wat er leeft bij onze medewerkers als het gaat om de genoemde thema’s. Vragen die we daarbij stellen:

 - wat zijn de behoeftes van onze medewerkers?
 - wat dragen ze zelf bij?
 - en wat verwachten medewerkers van de organisatie en leidinggevenden?

Met de resultaten van de scan -en waar nodig diepte-interviews-  verwachten we een goed beeld van de medewerkers te krijgen zodat we acties uit kunnen zetten die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de IKNL medewerkers.

informatie
Vragen? Neem contact op met de afdeling HR.
t 088 234 60 20

volg ons: