organisatie

Personeelservaring Marijke Dermois - klinisch informaticus

‘Ik vind het goed dat IKNL investeert in innovatie. Er worden producten ontwikkeld die echt kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zorg, zoals Oncoguide.’

Ik vind het goed dat IKNL investeert in innovatie. Er worden producten ontwikkeld die echt kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zorg, zoals Oncoguide. Er is ruimte om met eigen ideeën te komen en hieraan te werken. Deze ideeën worden vaak daadwerkelijk getest in het veld en daardoor zijn er veel leerzame projecten, waar óók het veld van leert. Als werkomgeving vind ik IKNL daarom motiverend en inspirerend. Verder vind ik de uitdaging van de palliatieve zorg leuk: het veld is versnipperd en daardoor ook de zorginformatie. Dit creëert andere uitdagingen dan voor de oncologische zorg en daagt uit tot nadenken over andere oplossingen.

Na mijn studie Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik de post-master PDEng Klinische Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven afgerond. In mei 2016 kwam een vacature langs voor een klinisch informaticus ter ondersteuning van de afdeling Palliatieve zorg bij IKNL. Op dat moment was ik nog klinisch informaticus in opleiding in het Máxima Medisch Centrum, maar ik wist al dat ik graag voor een landelijke organisatie wilde werken om op die manier breder bij te dragen aan de ontwikkeling van eenduidige informatie-uitwisseling in de zorg. In oktober 2016 ben ik bij IKNL begonnen.

Ik werk nu als klinisch informaticus in het innovatieteam van IKNL. Een klinisch informaticus slaat de brug tussen zorgprofessionals (en de patiënt), de ICT-wereld en het management. Ik adviseer de afdeling Palliatieve zorg op het gebied van informatieoplossingen. Hierbij heb ik een verbindende en faciliterende rol waarbij ik behoeften en inzichten van de stakeholders (zorgverleners, patiënten, management) vertaal naar innovatieve en functionele oplossingen.

Een belangrijke taak van de afdeling is het opstellen en implementeren van informatiestandaarden. Om kwaliteit van zorg te verbeteren, heb je informatie nodig over huidige kwaliteit en gewenste kwaliteit. Om deze data zo goed mogelijk te kunnen interpreteren, verwerken en te analyseren, heb je informatiestandaarden nodig. Deze standaarden zorgen ervoor dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en meervoudig bruikbaar is. Bijvoorbeeld in de overdracht van ziekenhuis naar thuiszorg, maar ook bruikbaar voor onderzoek, interne en externe benchmarking, en kwaliteitsregistraties.

Voor de oncologische afdeling wordt al langer gewerkt aan informatiestandaarden, onder meer via de ontwikkeling van beslisbomen op basis van de bestaande richtlijnen. Voor de implementatie van deze informatiestandaarden lopen nu pilots bij verschillende ziekenhuizen.

Gegevens over palliatieve zorg worden nu nog weinig vastgelegd. Er is een achterstand in digitalisering en informatisering en daardoor ook in gebruik van data en informatie ter verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg. De informatie over een patiënt is versnipperd over de verschillende betrokken zorginstanties. Hierdoor liggen er genoeg uitdagingen op verschillende niveaus: beleid, zorgproces, informatie, applicatie én techniek. Tot oktober 2016 was er geen directe ondersteuning vanuit onze afdeling voor de afdeling palliatieve zorg: dat stukje in de puzzel ben ik dus geworden.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: