Goed Voorbeeld: Dementie en palliatieve zorg

Wat is het?
Dit Goede Voorbeeld richt zich op de samenwerking en verbinding tussen de keten dementie en een netwerk palliatieve zorg op het organisatorische en uitvoerend vlak.

Wat is de meerwaarde van Dementie en palliatieve zorg voor zorgverleners?
Het is voor zorgverleners belangrijk om samen te werken rond een groeiende groep kwetsbare ouderen met dementie. Als zij de zorg voor een cliënt beter op elkaar kunnen afstemmen, verbetert de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie, en daarmee de kwaliteit van hun leven. Voor zorgverleners geeft het voldoening om betere, passende zorg te kunnen bieden aan mensen met dementie en hun naasten.

Voorwaarden
Ketencoördinatoren en zorgverleners kunnen zelf met de handreiking Palliatieve zorg bij dementie een samenwerking opzetten of verbeteren. Het project duurt zes tot twaalf maanden en vraagt een tijdsinvestering van vier tot acht uur per week.

Start met het aanstellen van een zo onafhankelijk mogelijke coördinator voor beide netwerken. Of twee coördinatoren voor de beide netwerken, die goed samenwerken. Zonder deze persoon of personen wordt het maken van een verbinding tussen beide netwerken erg lastig.

Zorg voor uitwisseling van kennis door scholing, symposia en andere bijeenkomsten (bijvoorbeeld de casuïstiekbesprekingen). Werk aan de bewustwording bij verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers en anderen dat dementie een ziekte is waaraan mensen uiteindelijk overlijden. Palliatieve zorg hoort daar bij. Palliatieve zorg dient een speerpunt te zijn, hiervoor moet men tijd en ruimte vrijmaken.

Wat is er nodig?
In de Handreiking palliatieve zorg bij dementie bij dementie vindt u diverse onderwerpen die de verbinding tussen twee zorgketens kunnen starten of versterken.

Ondersteuning
Het is mogelijk om palliatieve zorg bij dementie op te zetten onder begeleiding van adviseurs van Vilans. Vilans helpt als procesbegeleider bij de kennisuitwisseling tussen ketens en projecten, ondersteunt bijeenkomsten en biedt een digitaal platform voor kennisuitwisseling, informatie, nuttige materialen en hulpmiddelen. Als u Vilans inschakelt voor ondersteuning bij het opstarten en verbeteren van de palliatieve zorg bij dementie moet u rekenen op implementatiekosten tussen de 5.000 en 10.000 euro. U kunt voor de invoering en ondersteuning subsidie aanvragen bij ZonMw

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide(re) informatie over dit Goede Voorbeeld verwijzen we naar www.vilans.nl/thema-kwetsbare-ouderen-en-dementie.html.

Contactpersoon
Heeft u vragen over Dementie en palliatieve zorg? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

Rinske Boomstra
senior adviseur Vilans
E: r.boomstra@vilans.nl
T: tel:06 22 86 77 46 logo vilans
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: