Goed Voorbeeld: Kennis en Kunde – programma hospices

Wat is het?
Kennis en Kunde programma hospices (KeK) is een opleidingsprogramma dat hospices en kleinschalige bijna-thuis-huizen kunnen gebruiken voor het selecteren, inwerken, kwalificeren en behouden van vrijwilligers en het op peil houden van hun kennis en vaardigheden. KeK maakt duidelijk wat er verwacht wordt van vrijwilligers in de palliatief terminale zorg. Hierdoor kunnen vrijwilligers een bewuste keuze maken en zijn zij goed voorbereid op hun rol. Het geeft ze ruimte voor het ontwikkelen van hun bijdrage als vrijwilliger, leert ze welke praktische vaardigheden nodig zijn en ondersteunt ze bij vragen en onduidelijkheden. Het KeK-programma sluit aan bij de eisen die er gesteld worden in het Keurmerk PREZO Hospicezorg.

Voor wie?
Het KeK-programma kan worden gebruikt door keurmerk hospices, maar ook door bijna-thuis-huizen die hun vrijwilligers willen ondersteunen bij de mogelijkheden en grenzen van hun rol.

Meerwaarde
Het KeK-programma maakt duidelijk welke verwachtingen het hospice of bijna-thuishuis heeft van de vaardigheden van de vrijwilligers die ze inzetten. Daarbij gaat het ook om duidelijke grenzen. Door het programma worden de deelnemende vrijwilligers zich gaandeweg bewust van de taken die ze in de palliatief terminale zorg op zich kunnen nemen, zoals zorgvrijwilliger, kookvrijwilliger of gastvrouw. Ook wordt duidelijk of ze echt vrijwilliger willen en kunnen zijn. Want hun inzet is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Doel
Doel is het verhogen van de kwaliteit van hospicezorg en het optimaal benutten van vrijwilligers als belangrijke aanvulling op de zorg van verpleegkundigen, verzorgenden en de medische staf. En daarmee het zo goed mogelijk laten aansluiten van de zorg voor mensen in hun laatste levensfase bij de wens van de patiënt en naasten.

Voorwaarden

Randvoorwaarden
  • De praktische coördinatie van het traject is in handen van de coördinator zorg en de coördinator hospitality.
  • Trainers voor de diverse modules, die naast het geven van de training ook een inschatting kunnen maken van de geschiktheid van de aspirant vrijwilliger.
  • Een vaste jaarplanning, zodat vrijwilligers weten waar ze aan toe zijn.
Kosten
  • De uren van de eigen trainers, kosten van eventueel ingehuurde trainers en eventueel de kosten voor het huren van een les- of trainingsruimte.
Looptijd project
Het KeK-programma bestaat uit twee onderdelen. Deel 1 omvat een voorbereidende fase van circa 6 weken die bestaat uit vier modules.

  1. De betekenis en context van palliatieve en hospicezorg met een uitleg van de palliatieve zorg in Nederland en de rest van de wereld.
  2. Eigen rouw- en verlieservaringen voor het onderling bespreken van verwachtingen, onzekerheden en vragen.
  3. Communicatieve vaardigheden, waarbij in realistische situaties geoefend wordt met twee trainingsacteurs.
  4. Een op de vrijwilligersfunctie (zorgvrijwilliger, kookvrijwilliger, gastvrouw, et cetera) gerichte trainingsmodule waarbij de vrijwilliger leert welke taken bij welke functie horen.
Het tweede deel van het KeK-programma richt zich op al werkende vrijwilligers. Het programma bevat onderdelen voor (zelf)evaluatie en een jaarlijkse continuïteits- en opfristraining waarbij de vaardigheidstraining en communicatiemodule worden herhaald.

Borging
Academisch Hospice Demeter organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst voor vrijwilligers. Twee bijeenkomsten worden thematisch ingevuld op basis van de actualiteit of praktijksituaties.

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide(re) informatie over het KeK-programma verwijzen we naar: hospicedemeter.nl/kenniscentrum/kennisthemas/kennis-en-kunde

Contactpersoon
Heeft u vragen over Kennis en Kunde programma Hospices? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

logo demeterDianne Ket-Boxman
kwaliteitsadviseur
E: d.ket@hospicedemeter.nl
T: 030-2211355
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: