nieuws over palliatieve zorg

 • De livegang van het online platform Palliaweb staat eind oktober gepland. Deze site biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij palliatieve zorgverlening. Van vrijwilliger tot specialist, van verpleegkundige tot beleidsmaker en van betrokkene bij onderwijs tot thuiszorgmedewerker. Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
  Lees meer
 • In de eerste uitgave van Kerncijfers palliatieve zorg, gepubliceerd in augustus 2019 is beschikbare data over palliatieve zorg op een handzame en overzichtelijke wijze op een rij gezet. Vanuit PZNL beogen we beschikbare en betrouwbare data toegankelijk te maken om te voorzien in een behoefte van het werkveld palliatieve zorg. Naar verwachting kan deze informatie een bijdrage leveren aan bewustwording en beleidsontwikkeling.
  Lees meer
 • PalliArts, de app met praktische, regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, is eind 2018 uitgebreid met het palliatief formularium. Dit formularium gaat in op medicamenteuze behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase. Een jaar na de introductie evalueren wij graag of het aansluit bij jouw wensen. Wat vind je van het formularium in de app? Is het handig en helpt het je bij de behandeling van patiënten? Deel jouw ervaring via de enquête in PalliArts. Met jouw input krijgen we meer inzicht in het gebruik van het formularium en kunnen we dit onderdeel waar nodig verder doorontwikkelen. 
  Lees meer
 • Samen met Vektis deed IKNL onderzoek naar de inzet van 'potentially aggressive end of life care' in de laatste levensfase. Uit dit onderzoek blijkt dat palliatieve zorg relatief laat wordt ingezet en dat een significant deel van de mensen met kanker mogelijk overbehandeld wordt in de laatste maand van het leven. 
  Lees meer
 • Om te zorgen dat palliatieve zorg ondersteund wordt met passende financiering, is de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart gebracht in de vorm van de 'Handreiking financiering palliatieve zorg 2020'. De Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 is een handzaam overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen, namelijk ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit.
  Lees meer
 • Er is weinig bekend over de wensen en verwachtingen van AYA’s met kanker in de palliatieve fase. AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’ en bedoeld worden volwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar.  Het is momenteel onduidelijk of huisartsen zich voldoende gesteund en toegerust voelen om zorg te leveren aan AYA’s in de laatste levensfase. UMCG doet hier onderzoek naar middels een landelijke uitvraag.
  Lees meer
 • In het najaar van 2018 is bij de geselecteerde initiatieven van het project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging) een werkbezoek met een afvaardiging van NZa en de projectgroep TAPA$ afgelegd. Tijdens deze bezoeken is gesproken over wat belemmerend en wat bevorderend werkt bij het samenwerken in transmurale palliatieve zorg. De gesprekken hadden een verkennend en informerend karakter waarbij er nog geen systematische uitvraag is gedaan.
  Lees meer
 • Op 27 juni is een invitational conference gehouden met als thema ‘Coördinatie en continuïteit van de palliatieve zorg’. Deelnemers van onder meer patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en VWS hebben samen met PZNL gewerkt aan onderwerpen zoals technische implementatie, content en proces van een Individueel Zorgplan (IZP). Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het project een stap verder is in de verkenning.
  Lees meer
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: