opleidingsoverzicht palliatieve zorg

  28-05-2019
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  04-06-2019
  Het thema van dit jaar is ‘Waar elke patiënt naar vraagt, de 5 P’s!’.
  Lees meer
  04-06-2019
  ‘Waar elke patiënt naar vraagt, de 4 P’s!’ is het thema van het regionaal avondsymposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland 2019.
  Lees meer
  19-06-2019
  IKNL, lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), organiseert 2 keer per jaar consulentenscholingen voor alle consulenten in de palliatieve zorg.
  Lees meer
  06-09-2019
  In het najaar van 2019 organiseert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  10-09-2019
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  13-09-2019
  Wij nodigen u hierbij van harte uit voor het symposium dat wordt georganiseerd voorafgaand aan de promotieplechtigheid van Kelly de Ligt, waar zij haar proefschrift: ‘Towards personalised breast cancer care: variation in treatment and follow-up from the patients perspective’ “ zal verdedigen.
  Lees meer
  13-09-2019
  In het najaar van 2019 organiseert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  20-09-2019
  In het najaar van 2019 organiseert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  04-10-2019
  In het najaar van 2019 organiseert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
>

volg ons: