opleidingsoverzicht palliatieve zorg

  30-01-2019
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  31-01-2019
  Twee derde van de patiënten heeft op enig moment behoefte om te praten over het levenseinde. Maar wat is een goed moment en hoe ga je een gesprek aan? Hoe herken je vragen over zingeving en hoe ga je daarop in?
  Lees meer
  06-02-2019
  Palliatieve zorg voor iedereen! Van Kwaliteitskader naar unieke patiënt
  Lees meer
  11-02-2019
  Het aantal ouderen dat leeft met kanker of de gevolgen daarvan stijgt de komende jaren. Door langdurig en intensief behandelen neemt het aantal kwetsbare (veelal oudere) patiënten met of na kanker toe. Aandacht voor de problemen van deze groep patiënten is daarom van groot belang.
  Lees meer
  12-02-2019
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  13-03-2019
  Tijdens het ACP-I congres, met als thema Advances, Adventures, Action, worden de nieuwste onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen op het gebied van advance care planning gepresenteerd en besproken. Doelgroepen zijn onder meer onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, ethici en andere geïnteresseerden. Er worden deelnemers uit Nederland, Europa, en de rest van de wereld verwacht.
  Lees meer
  14-03-2019
  Tijdens het ACP-I congres, met als thema Advances, Adventures, Action, worden de nieuwste onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen op het gebied van advance care planning gepresenteerd en besproken. Doelgroepen zijn onder meer onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, ethici en andere geïnteresseerden. Er worden deelnemers uit Nederland, Europa, en de rest van de wereld verwacht.
  Lees meer
  15-03-2019
  Tijdens het ACP-I congres, met als thema Advances, Adventures, Action, worden de nieuwste onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen op het gebied van advance care planning gepresenteerd en besproken. Doelgroepen zijn onder meer onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, ethici en andere geïnteresseerden. Er worden deelnemers uit Nederland, Europa, en de rest van de wereld verwacht.
  Lees meer
  16-03-2019
  Tijdens het ACP-I congres, met als thema Advances, Adventures, Action, worden de nieuwste onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen op het gebied van advance care planning gepresenteerd en besproken. Doelgroepen zijn onder meer onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, ethici en andere geïnteresseerden. Er worden deelnemers uit Nederland, Europa, en de rest van de wereld verwacht.
  Lees meer
  20-03-2019
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
>

volg ons: