opleidingsoverzicht palliatieve zorg

  24-10-2017
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  31-10-2017
  Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot.
  Lees meer
  31-10-2017
  5e Consortiumdag Zuidwest-Nederland
  Lees meer
  31-10-2017
  IKNL nodigt u van harte uit voor een gebruikersbijeenkomst over de Set Signalering in de Palliatieve Fase. Zorgvragers in de palliatieve fase zijn gebaat bij goede zorg. Het is essentieel om zorgproblemen, in deze laatste kwetsbare en waardevolle fase, tijdig te signaleren en daarmee te voorkomen.
  Lees meer
  01-11-2017
  Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat helpt bij het zorgvuldig afstemmen van de multidisciplinaire zorg op de behoeften van patiënten en hun naasten gedurende de stervensfase. Door gebruik te maken van het zorgpad wordt zorg verleend conform de richtlijn Zorg in de stervensfase (www.pallialine.nl).
  Lees meer
  01-11-2017
  Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot.
  Lees meer
  03-11-2017
  In het najaar van 2017 organiseert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  07-11-2017
  Veel ongeneeslijk zieken mensen verblijven tijdens de laatste levensfase veelal in de thuissituatie. In deze laatste levensfase, onderdeel van de palliatieve fase, staat kwaliteit van leven centraal.
  Lees meer
  10-11-2017
  Graag kondigen wij aan, namens de werkgroep hematologie-oncologie van IKNL en de afdelingen hematologie van het VUmc en het AMC, het negende nascholingssymposium hematologie.
  Lees meer
  17-11-2017
  In het najaar van 2017 organiseert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
>

volg ons: