opleidingsoverzicht palliatieve zorg

  11-01-2018
  In de afgelopen jaren is belangrijke vooruitgang geboekt in de diagnostiek en de behandeling van primaire hersentumoren. In de nabije toekomst worden nieuwe behandelopties verwacht, die hopelijk zullen leiden tot een verbetering van de overleving en kwaliteit van leven van deze patiëntengroep.
  Lees meer
  18-01-2018
  Het bestuur van de tumorwerkgroep Schildkliercarcinoom organiseert op donderdagavond 18 januari 2018 het symposium: Schildkliercarcinoom regio Oost.
  Lees meer
  23-01-2018
  Palliatieve zorg; reactief of proactief? Minisymposium palliatieve zorg in de eerste lijn
  Lees meer
  11-09-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  30-10-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  18-12-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer

volg ons: