opleidingsoverzicht palliatieve zorg

  24-09-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
  25-09-2018
  IKNL organiseert in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg en de Expertisecentra Palliatieve Zorg consulentenscholingen op een aantal locaties in Nederland.
  Lees meer
  28-09-2018
  De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) organiseert jaarlijks een wetenschappelijke dag.
  Lees meer
  28-09-2018
  Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) en de Universiteit Twente organiseren een symposium om een impuls te geven aan het gezamenlijk bepalen van het effect van deze organisatorische en technologische innovaties op de kwaliteit van de oncologische zorg.
  Lees meer
  01-10-2018
  De zorg rondom GE-tumoren én pancreastumoren uitgelicht
  Lees meer
  05-10-2018
  In het najaar van 2018 organiseert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  10-10-2018
  IKNL organiseert in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg en de Expertisecentra Palliatieve Zorg consulentenscholingen op een aantal locaties in Nederland. Deze scholingen zijn gericht op het verdiepen van de kennis en het verbeteren van de vaardigheden van de consulenten palliatieve zorg.
  Lees meer
  11-10-2018
  Graag kondigen wij het tiende nascholingssymposium hematologie aan, namens de werkgroep hematologie-oncologie van IKNL en de afdelingen hematologie van het VUmc en het AMC.
  Lees meer
  11-10-2018
  IKNL organiseert in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg en de Expertisecentra Palliatieve Zorg consulentenscholingen op een aantal locaties in Nederland. De scholing op 11 oktober 2018 is bedoeld voor regio Zuidwest-Nederland.
  Lees meer
  30-10-2018
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer

volg ons: