Geriatrische revalidatie

Kwetsbare, veelal oudere mensen die kanker hebben (gehad), kunnen baat hebben bij revalidatie. Deze groep is vaak minder goed in staat de reguliere (vaak intensievere) medisch specialistische oncologische revalidatie te volgen en vraagt daarom een andere aanpak.

Geriatrische oncologische revalidatiezorg is gericht op het weer thuis kunnen functioneren en het zichzelf kunnen verplaatsen en verzorgen.

Richtlijnmodule Kwetsbare (veelal oudere) patiƫnten

Bij de richtlijn Medisch specialistische revalidatie bij kanker is de module Kwetsbare (veelal oudere) patiĆ«nten ontwikkeld.

Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie

IKNL heeft samen met een aantal verpleeghuizen een geriatrisch revalidatiecentrum het behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie ontwikkeld. Het multidisciplinaire behandelprogramma schenkt aandacht aan:

• signalering en verwijzing
• intake
• informatievoorziening
• fysieke training
• psychosociale en spirituele begeleiding
• coaching en energieverdeling
• voeding

Ook wordt ingegaan op de randvoorwaarden, samenwerking, multidisciplinair overleg en is een zorgpad opgenomen in het behandelprogramma.

Naast het behandelprogramma is een handreiking voor implementatie van het behandelprogramma beschikbaar.

Meer informatie

  • Voor vragen over de modules Kwetsbare (veelal ouderen) bij de richtlijn Medisch Specialistische revalidatie bij oncologie, kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis.
  • Voor vragen over het Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie kunt u contact opnemen met Saskia Lunter.