Medisch specialistische revalidatie

Revalidatie vermindert de gevolgen van kanker(behandelingen) zoals vermoeidheid en depressie en verbetert de kwaliteit van leven en het functioneren in zowel de werk- als de priv├ęsituatie.

Richtlijn Medisch specialistische revalidatie bij oncologie

De richtlijn Medisch specialistische revalidatie bij oncologie adviseert over revalidatie tijdens en na de curatieve behandeling en in de palliatieve fase. Met de richtlijn Medische specialistische revalidatie bij oncologie kunnen zorgverleners aan de slag. Toepassing van de richtlijn bevordert optimale revalidatiezorg voor mensen met kanker, tijdig en op maat. Invoering van de richtlijn brengt verbeteringen in de oncologische zorgketen: klachten bij mensen met kanker worden systematisch gesignaleerd en elke geïndiceerde persoon krijgt tijdig en op maat medisch specialistische revalidatie.

Verspreiding

Er zijn diverse instrumenten beschikbaar ter ondersteuning van de implementatie van de richtlijn:

Meer informatie

Voor vragen over de Medisch specialistische revalidatie bij oncologie kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis.