Informeren

Vanaf het moment van de diagnose is betrouwbare informatie over de ziekte, de behandelingen en de bijkomende gevolgen van belang voor mensen met kanker. Een groot deel van de informatievoorziening bij kanker vindt plaats in de spreekkamer. Daar wisselen arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundige informatie uit met de patiënt. Patiënten krijgen vooral informatie over de ziekte, over medische testen, en de aard van de behandeling. Over ondersteunende zorg krijgen mensen een stuk minder informatie.

Eén op de drie respondenten geeft aan slechts ‘een beetje’ of ‘niet’ tevreden te zijn over de ontvangen informatie (rapport ‘Kankerzorg in beeld, over leven met en na kanker). IKNL zet zich in om deze informatievoorziening te verbeteren, onder meer als partner van het platform Kanker.nl, in samenwerking met KWF Kankerbestrijding en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten.

Platform voor mensen met kanker

Kanker.nl is het platform voor mensen met kanker: het voorziet per maand circa 450.000 bezoekers van betrouwbare informatie over kanker. De informatie op kanker.nl is gebaseerd op de officiële oncologische richtlijnen. Deze website is voornamelijk bedoeld om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren door hen toegang te geven tot betrouwbare informatie en ervaringskennis waarmee iemand met kanker zich sterker kan voelen in het ziekteproces. IKNL deelt informatie over het voorkomen van kanker en de overlevingscijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie op kanker.nl. Ook de wetenschappelijke studies naar nieuwe behandelmogelijkheden deelt IKNL op deze website, zodat patiënten zelf een studie kunnen vinden waar zij mogelijk aan kunnen deelnemen. Tenslotte levert IKNL via de Verwijsgids Kanker up-to-date contactgegevens van aanbieders van passende zorg bij u in de buurt.

Informatie voor ziekenhuizen

Kanker.nl stelt zijn content gratis beschikbaar aan de ziekenhuizen die informatie over kanker op hun website of patiëntenportaal willen publiceren.

Meer informatie

  • Voor vragen over Kanker.nl en de Verwijsgids Kanker kunt u contact opnemen met Trudy Kolman.
  • Voor vragen over Kankerzorg in Beeld, over leven met en na kanker kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis.