Congres Kanker & Leven

datum: 17 april 2020

tijd: 9:30 - 16.30 uur

locatie: Antropia te Driebergen

Wat doet ertoe in het leven van mensen met kanker? Hoe organiseren we de zorg zo dat er aandacht is voor de kwaliteit van leven, tijdens en na de behandeling? Daarover gaat het congres Kanker & Leven op 17 april 2020. Kom ook, en denk mee hoe de praktijk van zorg beter kan aansluiten bij de behoeftes van mensen die leven met en na kanker. Het congres staat in het teken van het Nationale Actieplan van de Taskforce Cancer Survivorship. Dit actieplan wordt op het congres gepresenteerd. Met dit actieplan willen we nog meer toewerken naar integrale zorg voor alle mensen die leven met en na kanker in Nederland. 

Daarbij staat één vraag centraal: wie ben jij, en wat heb jij nodig?*

Programma

Plenair: word bijgepraat over het Nationaal Actieplan en de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van late medische effecten, kanker en werk.

Workshops: ga zelf aan de slag met relevante thema’s uit het Nationaal Actieplan, zoals samen beslissen, rol van de klinisch arbeidsgeneeskundige in de praktijk, e-health/zelfmanagement en hoe verder met onderzoek en praktijk vanuit de kennisagenda Cancer survivorship. Informatie over het gehele programma volgt zeer binnenkort.

Het volledige programma zal medio januari op deze website worden geplaatst. 

Dagvoorzitter: Inge Diepman

Accreditatie: wordt aangevraagd

Doelgroep

Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom!
Van verpleegkundigen, psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, diëtisten, onderzoekers, en oncologen tot fysiotherapeuten, radiotherapeuten en arbeidsgeneeskundigen. Ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken op dit congres. 

Inschrijving

De inschrijving start medio januari via deze webpagina. 

Primeur en jubileum

Deze eerste editie van het jaarlijkse congres Kanker & Leven is een nieuwe start en een jubileum tegelijk. Het is het vervolg op het Kankeroverleverschapsymposium dat vier mooie edities heeft gehad.

Samenwerking

Het congres Kanker & Leven wordt georganiseerd door de Taskforce Cancer Survivorship in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

* Naar het model van het AYA Zorgnetwerk