Congres Kanker & Leven

datum: 17 april 2020

tijd: 9:30 uur

locatie: Antropia te Driebergen

Tijdens dit jaarlijkse congres over gevolgen van kanker denken steeds meer (para)medisch professionals en patiëntvertegenwoordigers mee over betere zorg tijdens en na kanker. In de behandelfase ligt vaak veel focus op overleven. Terwijl kanker invloed heeft op het leven in al zijn aspecten. Vanaf de eerste klachten, diagnose en behandeling moet hier oog voor zijn. Wat doet er toe in het leven van deze persoon met kanker? Behandelingen hebben regelmatig bijwerkingen tijdens en gevolgen na de behandelperiode. Wat betekenen deze gevolgen voor deze persoon? Informatie hierover, het meewegen hiervan in de behandelkeuze en verwijzen naar zorg voor deze klachten is nodig. Dit congres gaat over aandacht voor leven tijdens en na de behandeling van kanker. 

Thema's 
Thema's zijn onder andere kwaliteit van leven, psychosociale begeleiding, seksualiteit en intimiteit, kanker en werk. De invulling van de workshops zal in november bekend worden gemaakt. 

Doelgroep
Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom!
Van verpleegkundigen, psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, diëtisten, onderzoekers, en oncologen tot fysiotherapeuten, radiotherapeuten en arbeidsgeneeskundigen. Ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken op dit congres. 

Organisatie
Het congres wordt georganiseerd door de Taskforce Cancer Survivorship, een landelijk samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor cancer survivors mogelijk te maken. 

Primeur en jubileum
Deze eerste editie van het jaarlijkse congres Kanker & Leven is een nieuwe start en een jubileum tegelijk. Het is het vervolg op het Kankeroverleverschapsymposium dat vier mooie edities heeft gehad.