Organisatie

Zoek een onderzoeker, adviseur of expert registratie

Raad van toezicht

Mr. P.G. (Gijs) de Vries (voorzitter)
Prof. dr. G.A. (Gerrit) Meijer (vicevoorzitter)
Drs. J.W. (Jan) Brenninkmeijer
Drs. C.A.L.M. (Christianne) Lennards
Prof. dr. E.G.E. (Liesbeth) de Vries

Voor nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht: zie het jaarverslag 2019.
Eerdere jaarverslagen

Raad van bestuur

Prof. dr. M.A.W. (Thijs) Merkx
Prof. dr. V.E.P.P. (Valery) Lemmens

Managementteam

Manager registratie - dr. O. (Otto) Visser en K. (Karin) Hummel
Manager research & development - dr. ir. X. (Xander) Verbeek
Manager tumorteams - drs. D.H.A. (Aiko) de Raaf
Manager palliatieve zorg – B. (Birgit) Fröhleke
Medisch manager - dr. B.P. (Bas) Geerdes
Hoofd communicatie – drs. G.J. (Pien) ter Haar
Hoofd financiën - P.P.P. (Paul) Potman, MBA
Hoofd HR – I.P.M. (Irma) van Beuningen

Medisch adviseurs

Dr. Ward Posthuma, hematoloog
Dr. Peter Kunst, longarts
Prof.dr Ignace de Hingh, chirurg
Dr. Manon Boddaert, arts palliatieve zorg

Medewerkers

Bij IKNL werken circa 550 werknemers op verschillende locaties.

Patiëntenadviesraad (PAR)

De PAR is een belangrijk adviesorgaan van IKNL. De PAR bestaat uit (ex-)kankerpatiënten of naasten die vanuit hun ervaring meedenken over verbeterpunten in de oncologische zorg.

M.H.E. (Monica) Bronsgeest (voorzitter)
Drs. J. (Jan) Vesseur (vicevoorzitter)
H. (Habibe) Kayan-Kozak
F. (Francine) van der Heijden
E. (Elke) de Klerk
B. (Bianca) Peters-van Meerswijck
Drs. M.E. (Ellen) de Ridder
Drs. H. (Huig) Schipper
K.A. (Kirsten) Coutinho
A. (Ab) Doorn
P. (Piet) Halma

Commissie van toezicht op de Kankerregistratie

De Commissie van toezicht op de Kankerregistratie houdt toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens in de NKR. De commissie adviseert de raad van bestuur over gegevensaanvragen.

Mr. O.G.A. (Orian) van der Beek, voorzitter, namens de NFU-ziekenhuizen
Dr. ir. W.F. (Wim)  van den Bosch, namens de NVZ-ziekenhuizen
H. (Habibe) Kayan-Kozak, namens de patiënten
Prof. dr. J.Th.M (John) Plukker, namens de medisch specialisten (FMS)