Schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgt elk jaar ongeveer 0,6% van alle nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten te maken met deze tumorsoort. IKNL zet zich samen met zorgprofessionals, beroeps- en patiëntenverenigingen in om zorg te verbeteren voor patiënten met schildklierkanker.

Lees meer over de incidentie van schildklierkanker.