Incidentie schildklierkanker

Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 700 mensen een vorm van schildklierkanker. Papillaire en folliculaire schildklierkanker zijn de meest voorkomende vormen (85-90% van alle schildklierkankers) gevolgd door anaplastisch en medullair schildkliercarcinoom.

De totale incidentie van schildklierkanker is de afgelopen decennia fors toegenomen van 340 nieuwe patiĆ«nten in 1990 tot zo’n 700 in 2018. Deze groei is omvangrijker dan op basis van de bevolkingsgroei en vergrijzing te verwachten valt. De oorzaak van de toename is niet bekend. Mogelijk speelt de introductie van verbeterde diagnostische technieken een rol. Schildklierkanker komt verhoudingsgewijs vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De incidentie is het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot 59 jaar. 

De registratie over 2018 is nog niet definitief.