Hersentumoren

Hersentumoren omvatten zowel primaire hersentumoren als hersenmetastasen. Primaire hersentumoren, die meestal ontstaan uit het hersenweefsel (steunweefsel) en de hersenvliezen zijn relatief zeldzaam.

Meer mannen dan vrouwen krijgen een glioom. Het verschil is relatief kleiner onder patiënten met een oligodendroglioom. Patiënten met een glioblastoom zijn mediaan 63 jaar (interkwartiele afstand 55-70 jaar). Patiënten met een andere pathologisch bevestigde diagnose zijn mediaan jonger. Patiënten met een klinische verdenking op glioom zijn vaak ouder: ruim de helft is ouder dan 70 jaar.