Besluitvorming

In nauwe samenwerking met specialisten heeft IKNL dit jaar de richtlijn Wervelmetastasen 2015 vertaald naar heldere beslisbomen. Deze beslisbomen zijn gedigitaliseerd en zullen eind 2019 beschikbaar zijn als beslisondersteuning in Oncoguide.

Oncoguide is een op IT-gebaseerd beslissingsondersteuningssysteem en combineert informatie uit kennisbronnen (zoals landelijke richtlijnen of studieprotocollen) met individuele patiënt- en ziektekenmerken. Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren op Oncoguide.nl leiden beslisbomen naar gerichte aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. Door de overzichtelijke weergave kunnen zorgprofessionals de richtlijn snel en eenvoudig raadplegen tijdens het multidisciplinair overleg of samen met de patiënt.

Oncoguide is te gebruiken als app voor tablet (verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play) of via www.oncoguide.nl.