Oncoguide

Oncoguide biedt zorgverleners digitale beslisondersteuning op basis van richtlijnen weergegeven in beslisbomen in een app en als website. In Oncoguide zijn op dit moment beslisbomen te vinden van de richtlijnen borstkanker, darmkanker, prostaatkanker en voor gynaecologie CIN en cervixcytologie. Ook is de eerste richtlijn voor palliatieve zorg beschikbaar op Oncoguide, de richtlijn Ileus. Verschillende (richtlijn)werkgroepen zijn bezig de vertaalslag te maken van de tekstuele richtlijn naar beslisbomen. Beslisbomen voor andere tumortypes zullen daarom de komende tijd beschikbaar komen.

Wat is het doel van Oncoguide?

Het doel van Oncoguide is om zorgprofessionals en patiënten te ondersteunen bij het nemen van behandelbeslissingen. Elke dag komen er nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek bij die relevant kunnen zijn voor persoonsgerichte behandeling. Het wordt steeds uitdagender voor medisch specialisten om alle kennis uit medische literatuur en databases present te hebben. Oncoguide kan hierbij ondersteunen door literatuur, data en afwegingen die relevant zijn voor de individuele patiënt samen te brengen. 

Hoe werkt Oncoguide?

Oncoguide leidt de specialist op basis van patiënt- en tumorkenmerken stap voor stap naar een behandeladvies. Bij elke stap worden in de beslisboom relevante afwegingen aangegeven en kan onderbouwd worden afgeweken van de richtlijn. Deze behandeladviezen zijn ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (mdo) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en voorkeuren van de patiënt worden meegewogen. 

Beschikbaarheid

De app is gratis verkrijgbaar in de App Store (iOS) en Google Play (Android). Oncoguide is ook te gebruiken via de website www.oncoguide.nl. Oncoguide is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en heeft een CE-markering.

FAQ

Bekijk op de veelgestelde vragen op www.oncoguide.nl.

OncolinQ

Oncoguide maakt deel uit van het innovatieprogramma OncolinQ. In dit innovatieprogramma werkt IKNL aan slimme informatietechnologie en optimale gegevensuitwisseling voor de kankerzorg.