icoon_onderzoek

kwaliteit van zorg

Binnen IKNL wordt veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg bij kankerpatiënten. Dit domein omvat onderzoek naar variatie in diagnostiek, behandeling en follow-up. Ook wordt onderzoek gedaan naar het effect van behandeling op uitkomstmaten op populatie niveau. Dit biedt inzicht in behandeling en uitkomsten voor de gehele populatie en in het bijzonder voor groepen patiënten die in trials vaak niet of onvoldoende worden onderzocht zoals ouderen of patiënten met een lage sociaaleconomische status.

Ook wordt onderzoek gedaan naar epidemiologische trends zoals incidentie, overleving en mortaliteit. Deze informatie is bijvoorbeeld van belang bij het maken van prognoses, maar ook bij een correcte interpretatie van onderzoek naar kwaliteit van zorg.

Samenwerking
Onderzoekers van IKNL werken nauw samen met medisch specialisten van ziekenhuizen in heel Nederland. Studies naar de kwaliteit van zorg worden dan ook altijd in nauwe samenwerking met artsen opgezet en uitgevoerd. Verder bestaat er intensieve samenwerking met artsen en onderzoekers van vele academische en opleidingsziekenhuizen. Bevindingen worden gepubliceerd in (inter)nationale tijdschriften, gepresenteerd op congressen maar ook besproken met de medisch specialisten in de regio. Op deze manier dragen de uitkomsten van de studies bij aan een betere kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten. 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: