Borstkanker

De incidentie van borstkanker is de afgelopen decennia toegenomen en bij de voortdurende optimalisatie van behandelingen is steeds meer aandacht voor het zoveel mogelijk voorkomen van late gevolgen.

Borstkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die met name in westerse landen wordt gediagnosticeerd. Met 28% van alle diagnoses is borstkanker de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen.

* Huidkanker is exclusief basaalcelcarcinoom