HPB-tumoren

HPB (hepato-pancreato-biliaire) tumoren omvatten alle tumoren van de alvleesklier, lever, galblaas en galwegen. Met ruim 2300 nieuwe diagnoses per jaar komt alvleesklierkanker het meest voor. Leverkanker en galweg-galblaaskanker komen met bijna 800 nieuwe diagnoses per jaar ongeveer even vaak voor. Leverkanker komt twee keer zo vaak voor bij mannen dan vrouwen.

Lees meer over de incidentie van HPB-tumoren.