Internationaal

Uit gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat de omvang van het kankervraagstuk in Nederland niet veel verschilt van die in andere Noordwest-Europese landen. Internationale samenwerking biedt de mogelijkheid om per kankersoort verschillen en overeenkomsten tussen landen waar te nemen. Als beheerder van de NKR werkt IKNL nauw samen met buitenlandse kankerregistraties in een wereldwijd netwerk van kankerregistraties: de International Association of Cancer Registries (IACR).

Door de samenwerking van de ruim 400 kankerregistraties is het voor de IACR mogelijk om eens in de vijf jaar een standaardwerk over wereldwijde variatie in het voorkomen van kanker te publiceren: Cancer Incidence in Five Continents. Ook binnen het Europees netwerk, de European Network of Cancer Registries (ENCR), worden gezamenlijk gegevens bewerkt en opgeslagen.

Er is een toenemende vraag naar internationale data vanuit de kankerregistraties. Door de internationale samenwerking tussen de kankerregistraties kunnen we in een internationale context naar kwaliteit van zorg kijken en is het mogelijk om de kwaliteit en duurzaamheid van de kankerregistraties verbeteren. IKNL is met de NKR betrokken bij een aantal internationale projecten waarbij gezamenlijke dataverzameling een belangrijke rol speelt. Zo is IKNL onder meer actief betrokken bij internationale projecten zoals EUROCARE, CONCORD, EURECCA en RARECARENet.