Zorgaanbod

IKNL streeft ernaar om de zorg voor de gevolgen van kanker, vanaf diagnose, een integraal onderdeel te laten worden van kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg. Zorg die toegankelijk is voor mensen met en na kanker en hun naasten, zonder drempels. Samen met zorgprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers en patientenvertegenwoordigers initiëert en coördineert IKNL projecten om kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg te borgen.

Voorlichting over zorgaanbod

Een groot deel van de informatievoorziening bij kanker vindt nog steeds plaats in de spreekkamer. Patiënten krijgen vooral informatie over de ziekte en de behandeling. Over ondersteunende zorg krijgen mensen een stuk minder informatie. Eén op de drie respondenten geeft aan slechts ‘een beetje’ of ‘niet’ tevreden te zijn over de ontvangen informatie over ondersteunende zorg (rapport ‘Kankerzorg in beeld, over leven met en na kanker). Ongeveer de helft van de mensen die informatie zoekt over zijn of haar ziekte, gebruikt het internet. Dat gebeurt meestal in aanvulling op informatie die in de spreekkamer wordt verstrekt.

IKNL is een van de initiatiefnemers (samen met KWF en NFK) van het platform kanker.nl. Samen worden de krachten gebundeld om betrouwbare informatie over kanker op één plek aan te bieden aan (ex-)patienten en naasten.

Kanker.nl

Kanker.nl voorziet per maand ruim 500.000 bezoekers van betrouwbare informatie over kanker. Kanker.nl heeft als doel om de kwaliteit van leven van mensen met kanker te verbeteren door hen toegang te geven tot betrouwbare informatie en ervaringskennis. Hierdoor worden patiënten beter toegerust om mee te kunnen beslissen over hun behandeling en andere keuzes tijdens het ziekteproces. 

Samenwerking kanker.nl en IKNL

IKNL wil kennis en data ook rechstreeks beschikbaar stellen aan patiënten via kanker.nl. Het gaat dan om de volgende kennisproducten:

Informatie voor ziekenhuizen

Kanker.nl stelt zijn content gratis beschikbaar aan de ziekenhuizen die informatie over kanker op hun website of patiëntenportaal willen publiceren.Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjolijn Swart (kanker.nl)