Onderzoek bij borstkanker

De NKR-gegevens vormen een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. In nauwe samenwerking met zorgprofessionals voeren de onderzoekers binnen IKNL diverse onderzoeksprojecten uit.

Zorgprofessionals die onderzoek willen uitvoeren met NKR-gegevens kunnen een verzoek tot gegevensaanvraag indienen bij IKNL. Sinds 1 september 2019 worden alle gegevensaanvragen (uitgezonderd eigen ziekenhuisgegevens) getoetst op klinische relevantie door de NABON-BOOG werkgroep.