Onderzoek

De NKR-gegevens vormen een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. In nauwe samenwerking met zorgprofessionals voeren de onderzoekers binnen IKNL diverse onderzoeksprojecten uit.

Zorgprofessionals die onderzoek willen uitvoeren met NKR-gegevens kunnen een verzoek tot gegevensaanvraag indienen bij IKNL. Sinds 1 september 2019 worden alle gegevensaanvragen (uitgezonderd eigen ziekenhuisgegevens) getoetst op klinische relevantie door de NABON-BOOG werkgroep.

Onderzoekers van IKNL publiceren in samenwerking met zorgprofessionals ieder jaar een groot aantal studies om de zorg voor patiĆ«nten met borstkanker te verbeteren. Hierover verschijnen vaak nieuwsberichten die u onder nieuws kunt teruglezen.

OPTIMUM-studie naar leefstijlbevordering bij vrouwen met borstkanker na de overgang

Vrouwen die na de overgang borstkanker hebben gehad, kunnen hun kans op gezondheidsproblemen na de behandeling verkleinen als zij voldoende bewegen en gezond eten. Door de late effecten van behandelingen hebben zij een verhoogde kans op gezondheidsklachten zoals hartklachten door cardiotoxische gevolgen van bestraling. Een gezonde leefstijl kan deze late gevolgen beperken. Echter, veel mensen voldoen niet aan de aanbevelingen voor een gezonde leefstijl en verandering van leefstijl is vaak moeilijk. Om beter inzicht te krijgen in hoe vrouwen na postmenopauzale borstkanker ondersteund kunnen worden bij een gezonde leefstijl is de OPTIMUM-studie gestart.

lees verder

Primary Secondary Cancer Care Registry

Door patiĆ«nten in de eerste lijn gedurende een langere termijn te monitoren, kunnen gegevens over de late effecten van kanker en behandelingen worden opgespoord. Dankzij een koppeling tussen de Nederlandse Kankerregistratie en de NIVEL Zorgregistraties Eerstelijn zal meer inzicht ontstaan in het volledige zorgpad van mensen met kanker. De gedeeltelijke samenvoeging van deze registraties heeft de naam ‘Primary-Secondary Cancer Care Registry’ (PSCCR). Momenteel bevat de PSCCR alleen gegevens over borstkanker, maar in de toekomst kan dit uitgebreid worden naar andere soorten kanker.

lees verder