Zeldzame vormen borstkanker

Er zijn een aantal vormen van zeldzame borstkanker. In de Nederlandse Kankerregistratie wordt het voorkomen van deze zeldzame vormen nauwgezet bijgehouden.

Het aantal mucineuze en papillaire tumoren is toegenomen (mucineuze borstkanker: van 161 patiënten in 1989 naar 289 in 2017 en papillaire borstkanker: van 77 patiënten in 1989 naar 178 in 2017). De groep ’overige carcinomen’ is gehalveerd, wat grotendeels te verklaren is door de verbeterde typering van de tumoren (afname van het aantal carcinomen dat niet nader gespecificeerd is).

Een aantal zeldzame tumoren, waaronder fyllodes tumoren, is stabiel gebleven met een incidentie van 10 tot 20 patiënten per jaar. Het aantal patiënten met de ziekte van Paget fluctueert over de jaren. De globale trend lijkt een lichte daling te vertonen (van 65 patiënten in 1989 naar 38 patiënten in 2017).

Over de incidentie, behandeling, prevalentie en stadiumverdeling van zeldzame vormen van borstkanker (ziekte van Paget van de mamma en borstkanker bij mannen) is eind 2018 een overzicht gepubliceerd