Overleving borstkanker

De 10-jaarsoverleving voor vrouwen met borstkanker is de afgelopen 20 jaar zichtbaar gestegen. De sterkste verbetering is te zien bij patiënten met een stadium II en III bij diagnose. De overleving van borstkanker wordt sterk bepaald door het stadium bij diagnose. Van de patiënten met stadium I is 99% na 5 jaar nog in leven, terwijl patiënten met stadium IV (uitgezaaide borstkanker) een 5-jaarsoverleving hebben van 28% (zie figuur). Helaas is de vooruitgang in prognose niet voor elke groep patiënten van toepassing. Mannen hebben een 10% slechtere overleving dan vrouwen.

Klik voor vergrotingMinder dan 10% van de patiënten met stadium IV (uitgezaaide borstkanker) bij diagnose, is 10 jaar na de diagnose nog in leven. In onderstaande grafiek is te zien dat deze 10-jaarsoverleving gedurende de periode van 20 jaar slechts beperkt verbeterd is. De mediane overleving is gestegen van 18 maanden (1,5 jaar) in 1989 naar 22 maanden in 2007 en 28 maanden in 2013 (dit laatste getal is niet zichtbaar in de grafiek). Dit betekent een winst van 10 maanden in overleving in een periode van bijna 25 jaar.

Klik voor vergroting