Incidentie borstkanker

Jaarlijks krijgen ongeveer 15.000 vrouwen de diagnose invasieve borstkanker; dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Dit aantal nieuwe gevallen per jaar wordt incidentie genoemd. De incidentie van invasieve borstkanker (mammacarcinoom) is sinds 1989 bijna verdubbeld en stijgt nog steeds. Daarnaast krijgen ruim 2.300 vrouwen de diagnose niet-invasieve borstkanker, genaamd ductaal carcinoma in situ (DCIS). De incidentie van ductaal carcinoma in situ, lijkt de laatste jaren af te vlakken.

Borstkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die met name in westerse landen wordt gediagnosticeerd. In Nederland is borstkanker de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Van alle vrouwen die een diagnose kanker kregen, was dit bij 28% borstkanker.

Soorten mammacarcinoom

Van alle gediagnosticeerde mammacarcinomen is 79% een ductaal carcinoom en 11% een lobulair carcinoom (rapport 'Borstkanker in Nederland'). Het overige deel bestaat uit andere typen of gemengde vormen van lobulair en ductaal mammacarcinoom. 85% van alle vrouwen met borstkanker heeft een hormoongevoelige tumor. Bij mannen is dat 97%. Verder is 13% van alle mammacarcinomen HER2-receptorpositief.

Stadium

De meeste patiënten met een primair invasief mammacarcinoom hebben bij diagnose een laagstadiumtumor. Het afgelopen decennium, na de introductie van onder andere het landelijke screeningsprogramma, worden tumoren in een vroeger stadium ontdekt. Zo nam het aandeel patiënten met stadium I bij diagnose toe van 29% in 1989 naar 47% in 2017. In dezelfde periode nam het aandeel patiënten met stadium II af van 53% naar 38% en bleef het aandeel patiënten met stadium III of stadium IV schommelen rond 10% respectievelijk 5%.