cijfersenonderzoek

doelmatigheid

Bij doelmatigheid gaat het over de optimale balans tussen kosten en baten.

Oncologische zorg doelmatiger inrichten

Krijgt elke patiënt de best mogelijke zorg tegen de laagst mogelijke prijs? De gezondheidszorg is collectieve uitgavepost nummer één. In 2012 bedroegen de zorguitgaven volgens het Budgettair Kader Zorg € 67 miljard, waarvan ongeveer € 25 miljard voor de ziekenhuiszorg. Hoeveel geld er precies aan oncologische zorg wordt besteed, is niet bekend. Wel weten we dat er ongelijke toegang is tot oncologische zorg en dure diagnostiek en geneesmiddelen worden niet altijd effectief en doelmatig ingezet. De toepassing verschilt per regio en per plek van toedienen (binnen of buiten het ziekenhuis) en de geleverde zorg is niet transparant.  We staan dus voor de uitdaging om de oncologische zorg doelmatiger in te richten en de transparantie te vergroten. IKNL draagt hier op een aantal manieren aan bij.

Normen
Sinds enkele jaren worden er steeds meer normen gesteld aan de zorg. Normen voor veiligheid, kwaliteit, OK, etcetera. Normen staan voor een doelmatige, hoogkwalitatieve en transparante zorg. Veel ziekenhuizen vragen zich af ‘voldoet onze zorg aan de normen?’ en ‘hoe kunnen we voldoen aan de normen?’. IKNL helpt ziekenhuizen zicht te krijgen op de impact van normen en ondersteunt hen bij de activiteiten om aan de normen te gaan voldoen. Zo heeft IKNL voor meer dan de helft van de ziekenhuizen de actuele situatie afgezet tegen de nieuwe SONCOS-normen. Vervolgens helpt IKNL deze  ziekenhuizen om de knelpunten in kaart te brengen en om plannen voor verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van oncologische zorg te realiseren.

Concentratie, spreiding en netwerkvorming 
Uit oogpunt van doelmatigheid en mede onder invloed van de normen worden complexe delen van de zorg geconcentreerd. Minder complexe delen blijven gespreid. Beide bewegingen blijken zowel de kwaliteit van zorg als de doelmatigheid te kunnen bevorderen. Consequentie van deze bewegingen is dat oncologische zorg steeds meer in een keten van zorgaanbieders wordt geleverd. 
IKNL ondersteunt de vorming van zorgketens (bijvoorbeeld Managed Clinical Networks (MCN)). Een MCN is een geformaliseerd samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen rond een bepaald tumortype met het doel de juiste zorg op de juiste plek en continuïteit van zorg te waarborgen.

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: