Overleving darmkanker

Door verbeteringen in diagnostiek en behandeling zijn de overlevingskansen van patiënten met darmkanker sinds eind jaren tachtig toegenomen.

De 5-jaarsoverleving van patiënten met dikkedarmkanker steeg van 54% in de periode 1991-2000 naar 66% in de periode 2011-2017. Voor patiënten met endeldarmkanker is de 5-jaarsoverleving gestegen van 54% naar 67% in dezelfde periodes.

Overleving naar stadium 

De overleving van zowel dikkedarmkanker als endeldarmkanker wordt sterk bepaald door het stadium bij diagnose. Van de patiënten met stadium I dikkedarmkanker is 95% na 5 jaar nog in leven, terwijl patiënten met stadium IV dikkedarmkanker een 5-jaarsoverleving hebben van 11%. Voor patiënten met endeldarmkanker zijn deze percentages respectievelijk 92% en 14%.

Lees meer over incidentieprevalentiebehandeling en sterfte van darmkanker.