kanker nazorg wijzer

De Kanker Nazorg Wijzer* is een online informatie- en ondersteuningsprogramma voor mensen die curatief behandeld zijn voor kanker en die milde psychosociale klachten hebben. Op basis van de ervaren psychosociale en leefstijl-gerelateerde problemen en risico’s, gemeten met een screeningsvragenlijst, krijgen de deelnemers aanbevelingen om specifieke modules te doorlopen. De website bestaat uit acht modules:

• stemming
• vermoeidheid
• relaties & intimiteit
• werk
• bewegen
• voeding
• roken
• restklachten

Met het doorlopen van de modules krijgen de deelnemers persoonlijk advies en betrouwbare informatie over hoe om te gaan met hun problemen.

*Deze evidence-based interventie maakt deel uit van het project 'implementatie evidence-based psychosociale interventies'.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: