zorgstandaard kanker

Voor de oncologische zorg is de zorgstandaard Kanker beschikbaar. De stuurgroep zorgstandaard Kanker heeft deze in juli 2014  aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Deze procedure loopt. De zorgstandaard beschrijft op hoofdlijnen de inhoud en organisatie van zorg in alle ziektefasen. Het doel? Het realiseren van optimale kwaliteit in de oncologische zorg. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), KWF Kankerbestrijding en IKNL hebben het initiatief genomen om deze zorgstandaard te realiseren. 

Voor wie?
De zorgstandaard Kanker is bedoeld voor beroeps- en patiëntenorganisaties, zorginstellingen, kwaliteitscentra, verzekeraars en alle organisaties die beleid, producten en diensten ontwikkelen voor de oncologische zorg en de kwaliteitsverbetering ervan. De zorgstandaard is een leidraad voor kwaliteitskaders, richtlijnen, zorgpaden en protocollen, opleidingen en nascholingen, en voor instrumenten voor zelfmanagement.

Wat staat er in?
De zorgstandaard Kanker beschrijft een goede oncologische zorgketen op generiek niveau. Enerzijds zegt de zorgstandaard iets over de inhoud en organisatie van de zorg en anderzijds iets over de rol van patiënt. Dit is gebaseerd op kwaliteitsnormen vanuit professioneel en patiëntperspectief. De zorgstandaard Kanker behelst de alle zorg: preventie en vroegonderkenning, diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg.

Oncologische zorg volgens de zorgstandaard
De zorgstandaard stimuleert het proactief programmeren van de zorg, het afstemmen in de keten, en integreren van preventie en behandeling. De patiënt is partner in de zorg. Dat betekent: gezamenlijke besluitvorming, ondersteuning bij zelfmanagement en beschikbaarheid en toegankelijkheid van zelfmanagementtools. Zorgverleners hebben hierbij een zoveel mogelijk een coachende rol. De inzet is dat alle patiënten vanaf de diagnose een individueel zorgplan ontvangen. 
  

Implementatie
Patiëntenbeweging Leven met Kanker, IKNL en KWF Kankerbestrijding hebben het Zorginstituut Nederland gevraagd het voortouw te nemen bij de implementatie. IKNL zet de zorgstandaard in als leidraad bij landelijke kwaliteitsinstrumenten als richtlijnen en kaders. IKNL biedt zorginstellingen advies en ondersteuning bij het inrichten van de zorg volgens de zorgstandaard, op locatie en in de keten, en bij het aanpassen van lokale kwaliteitsinstrumenten als zorgpaden. 
Leven met Kanker neemt het beheer van de zorgstandaard Kanker op zich. Zij draagt zorg voor actualisatie en onderhoud.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: