Congres Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland; van papier naar praktijk (VOL)

Een must voor iedereen met hart voor palliatieve zorg
Zorgprofessionals, patiënten en beleidsadviseurs willen de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland verhogen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak eerder de ambitie uit dat ‘iedere burger in Nederland in 2020 verzekerd moet zijn van goede palliatieve zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners.’ Palliactief, IKNL en vele andere organisaties gaan samen deze uitdaging aan.

Zij realiseerden het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’. Hierin is vastgelegd wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn. Gedacht vanuit de wensen en waarden van de patiënt en diens naasten. Het kwaliteitskader is eind 2017 officieel gelanceerd. Het wordt breed gedragen door artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. In de praktijk gaat er al heel veel goed, maar het kan en hoort nog beter. Met dit congres willen we inspireren en verbinden om het kwaliteitskader van papier naar praktijk te brengen.

Ook wordt tijdens het congres de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) geïntroduceerd. PZNL wordt opgericht om de coördinatie van palliatieve zorg te ondersteunen, zorgverleners van dienst te zijn en de samenwerking tussen de vele betrokken partijen te versterken.

Het congres zal verrijkend zijn. Er is ruime aandacht voor wat patiënten en hun naasten meemaken en nodig hebben. Er zijn aangrijpende persoonlijke ervaringen, vooraanstaande sprekers, discussies, toelichtingen en suggesties voor implementatie. Onder andere over de toepassing van het kwaliteitskader in de eigen setting.

Twee vooraanstaande sprekers staan garant voor waardevolle bijdragen voor de Nederlandse situatie:
Diane Meier, directeur van het Center to Advance Palliative Care (CAPC) en professor of Geriatrics and Palliative Care.
Phil Larkin, voorzitter van de European Association for Palliative Care (EAPC) en professor of Clinical nursing in palliative care in Ierland.

Voor wie
Het congres is speciaal bedoeld voor:
• zorgprofessionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg
• bestuurders, managers en beleidsadviseurs
• patiëntvertegenwoordigers en patiëntenverenigingen
• financiers en subsidieverstrekkers
• opleiders, onderzoekers, wetenschappelijk experts en beroepsverenigingen.

Het congres is in het Nederlands, op de twee keynote speeches na. Deze zijn in het Engels.

Dagvoorzitter van het congres ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, van papier naar praktijk’ is journalist en coach Tim Overdiek.
08.30 uur
ontvangst

09.30 uur
opening
Peter Huijgens (IKNL) en Karin van der Rijt (Palliactief)

9.35 uur
René Héman, voorzitter KNMG (videoboodschap)

9.40 uur
Ernst Daniël Smid, ervaringsdeskundige en operazanger

10.05 uur
Wat vinden we in Nederland belangrijk bij palliatieve zorg?
Annette van der Velden (Martini ziekenhuis)

10.25 uur
Kwaliteitskader PZ, van papier naar praktijk: inleiding en discussie
Manon Boddaert (IKNL), Marius Buiting (NVTZ), Josefien Kursten (NZa)

en Rob Bruntink (journalist/auteur)

11.25 uur
Pauze

11.45 uur
Generalisten en specialisten in de palliatieve zorg: vinden ze elkaar?
Met Phil Larkin (EAPC) en Diane Meier (CAPC) (Engels)

12.50 uur
Het belang van het kwaliteitskader voor patiënten en naasten
Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland)

13.00 uur
Lunch

14.00 uur
Workshops ronde 1

14.50 uur
Wisseltijd

15.00 uur
Workshops ronde 2

15.50 uur
Pauze

16.10 uur
Belang en implementatie van een kwaliteitskader palliatieve zorg: ervaringen uit de Verenigde Staten
Diane Meier (CAPC) (Engels)

17.00 uur
Introductie coöperatie Palliatieve Zorg Nederland
Met Esmé Wiegman (Fibula) en Peter Huijgens (IKNL)

17.20 uur
Over verbinding met de patiënt en diens naasten
Christiaan Rhodius (Spaarne Gasthuis en Hospice Bardo)

17.45 uur
Borrel

Datum
donderdag 26 april 2018
8.30 - 17.45 uur

Locatie
Burgers’ Zoo
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
Routebeschrijving
Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Inschrijven is niet meer mogelijk.
Kosten
Artsen en bestuurders: € 175,-
Overige professionals: € 125,-
Vrijwilligers: € 50,-

Accreditatie

is aangevraagd bij: ABAN, V&VN, VSR, VGVZ

Informatie workshops
U kunt zich aanmelden voor twee verschillende middagworkshops.
Let op! Er is een beperkt aantal plekken voor de verschillende workshops. Vol is echt vol!

Workshop 1
Individueel zorgplan, van het papier naar uw eigen praktijk

In deze workshop formuleren we samen waaraan een digitaal individueel Zorgplan (IZP) voor de palliatieve zorg moet voldoen. Aan de hand van een casus wordt u meegenomen in de eerste praktische ervaringen. De workshopleiders horen graag wat u vindt dat nodig is om te zorgen dat iedere patiënt straks zijn eigen IZP kan beheren.
Met An Reyners en Marlene Middelburg

Workshop 2
Palliatieve zorg in de eerste lijn vraagt goede samenwerking

Deze workshop over palliatieve zorg in de eerste lijn is vooral bedoeld voor huisartsen en wijkverpleegkundigen. We laten zien waar de patiënt en zijn naasten mee te maken hebben als er sprake is van een ernstige, levensbedreigende aandoening. Daarnaast reiken we mogelijkheden aan om hen de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben. Onder andere hoe u hierin kunt samenwerken, goede communicatielijnen maakt, de continuïteit en coördinatie van de zorg kunt regelen, waar u assistentie vandaan haalt en hoe u hulpmiddelen kunt inzetten.
Met Bart Schweitzer, Hetty Kazimier en Carel Veldhoven

Workshop 3
De evenwichtige zorgverlener, dat ben jij!

In het kwaliteitskader beschrijven we het belang van een evenwichtige zorgverlener. Iemand die niet bezwijkt onder de werkdruk, maar de patiënt en diens naasten rustig kan begeleiden. Een luisterend oor heeft, over de juiste capaciteiten beschikt en echt weet in te gaan op de wensen van de patiënt. Juist omdat deze evenwichtigheid niet vanzelfsprekend is, staan we er goed bij stil. De theorie gaat hierbij hand in hand met de inbreng van de deelnemers.
Met Phil Larkin, Christiaan Rhodius en Marjolein Verkammen

Workshop 4
Registeren om te verbeteren

Om de kwaliteit van palliatieve zorg te blijven verbeteren is inzicht nodig: hoeveel mensen hebben behoefte aan palliatieve zorg? Waar overlijden patiënten over het algemeen? Welke behandelingen en interventies krijgen mensen nog in de laatste
maanden van hun leven? Zijn er hierbij regionale verschillen? We hopen inzicht te krijgen in de vorm, de omvang en de variatie van palliatieve zorg. In deze workshop discussiëren we over het nut en de noodzaak van registratie en welke inhoud een dergelijke monitor zou moeten hebben. Tot slot verkennen we hoe we extra registratielast kunnen voorkomen. (Engelstalige workshop)
Met Diane Meier en Natasja Raijmakers

Workshop 5
Terug naar de bedoeling

Sinds februari 2018 is de denktank palliatieve netwerkzorg actief. Deze werkt in opdracht van het ministerie van VWS en brengt voor het eind van het jaar advies uit over de inrichting, organisatie en bekostiging van palliatieve netwerkzorg. Hiermee hebben we de kans om dit – op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland – opnieuw vorm te geven. Om zoveel mogelijk kennis, ervaring, best practices en innovatieve ideeën te verzamelen, organiseert de denktank verschillende consultatierondes. Zoals in deze workshop. Mooi dat u meedenkt!
Met Janneke van Vliet en Ilse Raats

Workshop 6a (ronde 1)
Implementatie kwaliteitskader: kinderpalliatieve zorg als voorbeeld

De kinderpalliatieve zorg heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Niet gehinderd door bestaande structuren is volop geïnnoveerd en geïmplementeerd. Langs de lat van het kwaliteitskader kijken wij in deze workshop naar de succesfactoren
en barrières uit de implementatie van de richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen. Samen met u komen wij tot een vertaling van best practices.
Met Meggi Schuiling-Otten en Stephanie Vallianatos

Workshop 6b (ronde 2)
Vrijwilligers en het invullen van de kwaliteitseisen
Internationale inzichten over vrijwilligers in de palliatieve zorg en het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland leggen we in deze workshop naast elkaar. Hoe sluiten de denktrants op elkaar aan? Hoe zorgen we dat vrijwilligers meedenken en mee kunnen werken aan de kwaliteitseisen die professionals als norm hanteren?
Met Anne Goossensen en Annemarie Stoffer-Brink

Informatie sprekers

 • Dr. D.E. (Diane) Meier MD, directeur Center to Advance Palliative Care (CAPC) en Professor of Geriatics and Palliative Care, Verenigde Staten
 • P.J. (Philip) Larkin, voorzitter European Association for Palliative Care (EAPC) en Professor of Clinical nursing in palliative care, Ierland
 • Prof. dr. P.C. (Peter) Huijgens, raad van bestuur IKNL
 • Prof. dr C.C.D. (Karin) van der Rijt, voorzitter Palliactief
 • Drs. R.A.C.L. (René) Heman, voorzitter KNMG, Utrecht
 • E.D. (Ernst Daniël) Smid, operazanger en ervaringsdeskundige
 • Drs. A.W.G. (Annette) van der Velden, Internist-oncoloog, Martini ziekenhuis, Groningen
 • Drs. M.S.A. (Manon) Boddaert, arts palliatieve geneeskunde, medisch adviseur IKNL
 • Mr. J.M. (Marius) Buiting, arts, directeur NVTZ
 • Drs. J.C.E. (Josefien) Kursten, directeur regulering NZa
 • R. (Rob) Bruntink, journalist/auteur
 • Drs. D. (Dianda) Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, Utrecht
 • Drs. E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink, bestuurslid Stichting Fibula en voorzitter overgangsbestuur coöperatie PZNL, Utrecht
 • Drs. C.A. (Christiaan) Rhodius, specialist ouderengeneeskunde en arts palliatieve geneeskunde, Spaarne Gasthuis en Hospice Bardo, Hoofddorp
 • Prof.dr. A.K.L. (An) Reyners, hoogleraar Palliatieve geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Drs. M.H. (Marlene) Middelburg-Hebly, senior adviseur palliatieve zorg, IKNL
 • Dr. B.P.M. (Bart) Schweitzer, medisch adviseur en huisarts-onderzoeker Stichting PaTz, Amsterdam
 • Drs. C.M.M. (Carel) Veldhoven, huisarts en kaderarts palliatieve zorg, Nijmegen
 • Drs. H. (Hetty) Kazimier, adviseur palliatieve zorg IKNL
 • Drs. M. (Marjolein) Verkammen-Baarda, adviseur leer- en verandertrajecten palliatieve zorg, IKNL
 • Dr. N.J.H. (Natasja) Raijmakers, onderzoeker palliatieve zorg, IKNL
 • Mw. J. (Janneke) van Vliet MHA, voorzitter Denktank Palliatieve NetwerkZorg voor Fibula, Utrecht
 • Dr. I. (Ilse) Raats, projectleider Denktank Palliatieve NetwerkZorg voor Fibula, Utrecht
 • Drs. M.A. (Meggi) Schuiling-Otten, directeur Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise, Utrecht
 • Drs. S. (Stephanie) Vallianatos, projectleider netwerken Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Utrecht
 • Prof.dr. A. (Anne) Goossensen, hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg en bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Universiteit voor Humanistiek Utrecht

 • Drs. E.J.M. (Annemarie) Stoffer-Brink, adviseur palliatieve zorg, IKNL

Inlichtingen
Mieke Schreuder, adviseur IKNL, m.schreuder@iknl.nl
Wim Jansen, beleidsmedewerker Palliactief, wjj.jansen@vumc.nl

volg ons: