De Zorgmodule Palliatieve Zorg is beschikbaar

25-10-2013

De Zorgmodule Palliatieve Zorg beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt. IKNL heeft bijgedragen aan de ontwikkeling ervan.

De zorgmodule geeft zorgprofessionals handvatten voor verbetering van de palliatieve zorgverlening, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Deze eerste versie van de zorgmodule beschrijft waaraan goede palliatieve zorg moet voldoen. De module ligt ter  instemming bij verschillende partijen en krijgt naar verwachting in november een definitief karakter.

volg ons: