Zorgpad Stervensfase (verbetertraject)

De stervensfase is een periode waarin alle dimensies van de palliatieve zorg intensief samenkomen. Dit vraagt om goede communicatie met de patiënt en diens naasten en om goede samenwerking van zorgverleners. Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase draagt bij aan de kwaliteit van de zorg en is gericht op maximaal comfort voor patiënten en naasten in de laatste levensfase. Het Zorgpad Stervensfase is een instrument voor het leveren van goede palliatieve zorg. Het is een zorgdossier, checklist en een evaluatie-instrument in één.
   
Grondleggers zorgpad
In Engeland zag men de zorg voor stervenden in hospices als een uitstekend voorbeeld om ook buiten de deuren van hospices te verwezenlijken. Dat was de reden waarom John Ellershaw, specialist palliatieve zorg, deze gouden standaard ook in ziekenhuizen mogelijk maakte samen met zijn team. Dit leidde in 1997 tot de ontwikkeling van de zogenoemde Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP) waarop ook het Nederlandse Zorgpad Stervensfase gestoeld is. Hierin is goede zorg voor stervenden in de vorm van doelen omschreven.

In 2013 verscheen het Engelse onderzoeksrapport ‘More care, less pathway' met de resultaten van het gebruik van LCP (in Nederland in gebruik onder de naam Zorgpad Stervensfase). Aanleiding hiervoor was een stroom van alarmerende berichten van zorgverleners en nabestaanden in de Engelse media over de effecten van inzet van de LCP. Erasmus MC en IKNL reageerden op dit rapport: Erasmus MC-IKNL reactie op het rapport.  

Hoe werkt het Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet als het multidisciplinair behandelteam veronderstelt dat de laatste levensdagen van de patiënt zijn aangebroken. Alle zorg is erop gericht om de stervende patiënt en diens naasten zoveel mogelijk comfort te bieden. De volledige en eenduidige wijze van rapporteren maakt de zorg overzichtelijk: er wordt systematisch gescreend op mogelijk voorkomende problemen, op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Ook kunnen alle interventies op een heldere wijze worden geregistreerd.
 
Het traject
Het zorgpad bestaat uit drie delen:

  1. Beoordeling van de patiënt aan het begin van de stervensfase.
  2. Beoordeling van patiëntgebonden problemen: registratie van symptoomlast en interventies.
  3. Overlijden en zorg na overlijden.

Waar en voor wie?
Het Zorgpad Stervensfase kan gebruikt worden in:

  • ziekenhuizen
  • verpleeg- en verzorgingshuizen
  • hospices
  • thuiszorg 

Voor zorgverleners draagt gebruik van het zorgpad bij aan het markeren van de stervensfase. Het geeft duidelijkheid, bevordert proactief werken, geeft snel overzicht voor arts en verpleegkundige en bevordert multidisciplinaire communicatie.

Materialen
IKNL biedt verschillende materialen voor de implementatie van het Zorgpad Stervensfase. U kunt deze downloaden via de shop van IKNL. Aan het gebruik van het Zorgpad Stervensfase zijn gebruiksvoorwaarden verbonden.
 
Draagvlak organisatie
Het gebruik van het Zorgpad Stervensfase op een afdeling en/of binnen een team vraagt een gedegen voorbereidings- en implementatietraject. Het is belangrijk dat binnen de eigen organisatie draagvlak bestaat voor de invoering van het zorgpad bij zowel de directie, het management als bij de uitvoerende medewerkers. Dit kan alleen als zij goed op de hoogte zijn van de werkwijze en de meerwaarde van het Zorgpad Stervensfase. Ook is het van wezenlijk belang dat managers en zorgverleners een visie hebben op palliatieve zorgverlening en de praktijk kennen van de palliatieve zorg.
 
Verbetertraject: training en begeleiding
IKNL biedt trainingen aan (incompany en in netwerkverband) voor projectleiders en medewerkers die in de organisatie het verbetertraject uitvoeren. Wilt u binnen uw organisatie een training geven over het Zorgpad Stervensfase dan kunt u het lesmateriaal, docentenhandreiking en implementatieplan in de shop van IKNL downloaden. Met vragen over de trainingen kunt u terecht bij Christel Siebenheller. Met vragen over de methodiek kunt u terecht bij Marieke Giesen.

Nu het traject is afgerond zijn we voldoende uitgerust om het Zorgpad Stervensfase te integreren in het werk. Door de flexibele opstelling van IKNL is het traject snel in gang gezet.’
Zorggroep Maas en Waal

Dit traject is één van de door onafhankelijk experts gekozen Goede Voorbeelden om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Lees meer en bekijk de film.

Goede Voorbeelden


Zorgpad Stervensfase
voordelen zorgpad stervensfase


volg ons: