Relatieve overleving patiënten met AML of APL verbeterd sinds 1989

De relatieve overleving van patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) en acute promyelocyten leukemie (APL) is in Nederland tussen 1989 en 2012 verbeterd in de tijd. Dat blijkt uit een uitgebreide studie die recent is verschenen in Leukemia met data van de Nederlandse Kankerregistratie uitgevoerd door onderzoeker A. Dinmohamed (Erasmus MC) en collega’s. De verbeterde overleving heeft betrekking op patiënten in de leeftijd van 18 tot 70 jaar. De overleving van oudere patiënten met AML (boven 70 jaar) bleef echter slecht. Actieve deelname van ouderen aan klinische studies is nodig om innovatieve behandelstrategieën te verkennen.

Grote, uitgebreide studies naar acute myeloïde leukemie zijn schaars. In deze publicatie worden de resultaten beschreven  van een landelijk, population-based onderzoek naar de behandeling, deelname aan klinische trials en overleving van alle volwassen patiënten met AML (n = 12.032) en acute promyelocytenleukemie (APL; n = 585) die in de periode 1989-2012 in Nederland zijn gediagnosticeerd.

Vier leeftijdsgroepen
De patiënten werden ingedeeld in vier periodes en vier leeftijdsgroepen (18-40, 41-60, 61-70 en ouder dan 70 jaar). Het toepassen van allogene stamceltransplantatie nam toe in de tijd onder de AML-patiënten tot de leeftijd van 70 jaar. Bij APL-patiënten nam het gebruik van chemotherapie toe bij alle leeftijdsgroepen. Het percentage deelnemers aan klinisch onderzoek in Nederland bedroeg voor de AML-patiënten respectievelijk 68%, 57%, 30% en 12% in de vier eerder genoemde leeftijdsgroepen. Voor APL-patiënten waren geen data beschikbaar.

Conclusie
A. Dinmohamed en collega’s concluderen dat de relatieve overleving van AML-patiënten en patiënten met APL (tot een leeftijd van 70 jaar) tussen 1989-2012 in Nederland verbeterde in de tijd. In de periode 2007-2012 was de 5-jaarsoverleving voor AML-patiënten 54%, 38%, 14% respectievelijk 2% voor de vier leeftijdsgroepen. Bij APL-patiënten was de 5-jaarsoverleving 84%, 75%, 54% respectievelijk 37%. De grootste verbetering werd gezien bij AML-patiënten in recente jaren (2007–2012). Deze toename is waarschijnlijk het gevolg van betere post-remissie therapieën.

De overleving van oudere AML-patiënten bleef slecht gedurende de afgelopen twee decennia. Volgens de onderzoekers is klinisch onderzoek en actieve deelname van ouderen aan deze studies gerechtvaardigd om innovatieve behandelstrategieën te verkennen voor deze oudere patiënten. Een studie van Juliusson et al. in Zweden in een groep patiënten in de leeftijd van 70 tot en met 79 jaar laat bijvoorbeeld zien dat deze ouderen voordeel kunnen hebben bij intensieve chemotherapie vergeleken met uitsluitend een palliatieve behandeling.

Gerelateerd

Studie naar gebruik parenterale voeding bij AML-patiënten

Studie naar gebruik parenterale voeding bij AML-patiënten

Uitzonderlijk gebruik van parenterale voeding bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) hangt  samen met groter en ernstiger gewichtsverlies vergeleken met het gebruik van parenterale voeding zodra patiënten zelf niet meer in staat zijn voldoende te eten. Dat blijkt uit onderzoek van Rianne van Lieshout (Máxima MC, Veldhoven) en collega’s. Zij adviseren de serum leverwaarden van AML-patiënten te monitoren; met name bij het geven van  parenterale voeding bij patiënten met reeds verhoogde serum leverwaarden aan het begin van de behandeling.

lees verder

Onderzoekers IKNL presenteren zeven posters tijdens EHA-congres Stockholm

In Stockholm wordt van 14 t/m 17 juni voor de 23e maal het congres gehouden van de European Hematology Association (EHA). Drie onderzoekers van IKNL zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de posterpresentatie, dr. Mirian Brink, Lina van der Straten (tevens werkzaam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht) en dr. Avinash Dinmohamed (tevens Erasmus MC, Rotterdam). In totaal presenteren zij zeven posters over diverse hematologische maligniteiten. Ook geven de onderzoekers een interview aan ‘HEMATALKS’, een online platform voor hematologen.

lees verder