Ziekenhuisoverstijgend zorgpad moet afstemming tussen instellingen verbeteren

Hoewel de concentratie van de behandeling van galweg- en galblaascarcinomen in volle gang is, verloopt de afstemming tussen de ziekenhuizen over diagnostiek en behandeling niet altijd optimaal. Met de ontwikkeling van een ziekenhuisoverstijgend zorgpad willen partijen dit verbeteren. Op 11 februari 2015 hebben enkele ziekenhuizen en IKNL de plannen voor dit transmurale en multidisciplinaire zorgpad ondertekend.

Afstemmen en samenwerken in netwerken
In de nabije toekomst is een andere manier van organiseren en samenwerken nodig om alle oncologische patiënten optimaal van de beschikbare zorg te laten profiteren. De behandelmogelijkheden worden complexer en succesvoller en het aantal overlevers dat nazorg verdient, neemt toe. Deze veranderingen in de oncologische zorg vragen om een visie. Centraal in deze visie staan Comprehensive Cancer Networks (CCN’s): netwerken waarin sterk gespecialiseerde centra voor oncologische zorg met andere zorgpartijen samenwerken. Met als uitgangspunt: concentreren waar nodig, spreiden waar mogelijk. 
Dit project, de ontwikkeling van een ziekenhuisoverstijgend ketenzorgpad, speelt hier op in met als doel de zorg voor patiënten met galweg- en galblaascarcinoom te optimaliseren.

Ziekenhuisoverstijgend (keten)zorgpad
De plannen om een ziekenhuisoverstijgend ketenzorgpad ‘Verdenking op perihilair cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom’ te ontwikkelen worden uitgewerkt  door IKNL, de centrumziekenhuizen AMC  en Erasmus MC en de verwijzende ziekenhuizen: OLVG en Rijnstate.

Een zorgpad is de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor een patiëntengroep met een specifieke zorgvraag. In dit zorgpad beschrijft IKNL samen met de ziekenhuizen de verwijzing, overdracht, diagnostiek, behandeling, begeleiding, nazorg en palliatieve zorg conform de landelijke richtlijnen en normen. Het resultaat is een ziekenhuisoverstijgend ketenzorgpad dat ook andere ziekenhuizen kunnen gebruiken voor het optimaliseren van de zorg voor deze patiënten. Het streven is najaar 2015 het zorgpad klaar te hebben voor verspreiding en implementatie bij andere ziekenhuizen.

Verwijzing tussen ziekenhuizen verbeteren
Aanleiding voor het ontwikkelen van het ziekenhuisoverstijgende ketenzorgpad is de aanbeveling uit de richtlijn Galweg- en Galblaascarcinoom (2013). In deze richtlijn staat dat de zorg voor deze patiënten in een hooggespecialiseerd centrum plaatsvindt. Deze aanbeveling  is gebaseerd op de lage  incidentie en hoge complexiteit van chirurgie en drainagetechnieken. 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Hummel, senior adviseur (h.hummel@iknl.nl) of Saskia Lunter, projectmedewerker (s.lunter@iknl.nl).

categorie: Galblaaskanker
Gerelateerd

Overleving patiënten met galblaaskanker beperkt verbeterd in Nederland

Overleving patiënten met galblaaskanker beperkt verbeterd in Nederland

De overleving van patiënten met galblaaskanker is slecht en in het laatste decennium slechts beperkt verbeterd in Nederland. Dat concluderen Elise de Savornin Lohman (Radboudumc) en collega’s met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Uitgebreide chirurgie draagt bij aan een betere overleving, maar deze optie is bij slechts een op de drie patiënten ingezet. Een regionale, multidisciplinaire benadering rond uitgebreide chirurgie en systemische therapie kan mogelijk bijdragen aan verbetering van de overleving van deze patiënten.

lees verder

Betere afstemming met ziekenhuisoverstijgend zorgpad galwegcarcinoom

Hoewel in de richtlijn Galweg- en gablaascarcinoom concentratie van zorg en behandeling van perhilair cholangiocarcinoom wordt aanbevolen, verloopt de afstemming tussen de ziekenhuizen rond diagnostiek en behandeling nog niet altijd optimaal. Om hierin verbetering aan te brengen, hebben AMC, Erasmus MC, VUmc en OLVG met ondersteuning van IKNL een ziekenhuisoverstijgend zorgpad ontwikkeld. Volgens dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC) en dr. Henri Braat (Gelre ziekenhuizen) heeft dit zorgpad een duidelijke meerwaarde. “Regionale afspraken en samenwerking tussen verschillende disciplines zijn essentieel vowebsor een optimale uitkomst voor deze patiënten.”

lees verder