1000e patiënt met dikkedarmkanker geïncludeerd in het PLCRC-cohort

Woensdag 2 november 2016 is een mijlpaal bereikt met het includeren van de 1000e patiënt met dikkedarmkanker in het Prospectief Landelijk CRC cohort. Momenteel staat deelname aan deze trial open in 13 medische centra. De komende maanden zal nog een groot aantal centra gaan deelnemen aan deze studie. Dit om de inclusie van een zo groot mogelijk aantal patiënten met dikkedarmkanker in dit cohort mogelijk te maken.

Dikkedarmkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Slechts vijf tot tien procent van de patiënten wordt gevraagd om deel te nemen aan wetenschappelijke, klinische studies. Dit betreft vaak een geselecteerde groep patiënten. Daarnaast wordt inclusie van patiënten in studies steeds moeilijker door de toenemende onderverdeling in de verschillende soorten tumoren. Om de inclusie van patiënten in studies te vergemakkelijken en meer inzicht te krijgen in de totale groep patiënten met dikkedarmkanker is het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) is opgericht. 

Observationele cohortstudie
PLCR is een observationele cohortstudie, waarin alle patiënten met dikkedarmkanker geïncludeerd kunnen worden. Het doel is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal om de behandelresultaten voor patiënten met dikkedarmkanker te verbeteren. Het cohort biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van bloed en tumorweefsel van deze patiënten. 

Nadat een patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden de klinische gegevens opgevraagd uit de Nederlandse Kankerregistratie en tumorweefsel en bloed verzameld. Ook krijgen de deelnemers vragenlijsten toegezonden. Met behulp van deze gegevens wordt vervolgens wetenschappelijk onderzoek verricht.

Samenwerking
IKNL werkt nauw samen met PLCRC om het wetenschappelijk onderzoek naar deze patiëntengroep mogelijk te maken. Met de eerste duizend geïncludeerde patiënten is een mooie start gemaakt bij het realiseren van een zo groot mogelijk representatief cohort. Echter, om betrouwbaar onderzoek te doen naar kleine subgroepen patiënten is het nodig om het cohort nog verder uit te breiden. Daarom is er geen einddatum ingesteld of een maximum aan het aantal deelnemende patiënten.

•    Meer informatie is te vinden op: www.plcrc.nl 

Gerelateerd

Zorggebruik hoog bij patiënt met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase

Patiënten met dikkedarmkanker of longkanker in de laatste levensfase maken in Nederland veel gebruik van intensieve ziekenhuiszorg. Dit kan volgens Yvonne de Man (Radboudumc) en collega’s duiden op overmatig gebruik van zorg, in het bijzonder spoedeisende hulp, intensive care en aantal CT-scans. Het geven van chemotherapie of radiotherapie in de laatste levensmaand blijkt significant samen te hangen met een toename van intensieve zorg. Tegelijkertijd signaleren de onderzoekers dat het aantal palliatieve consultaties bij deze patiënten laag is. Ze adviseren patiënten duidelijker te informeren over de intensiteit van ziekenhuiszorg, ruimere inzet van palliatieve consulenten en meer aandacht te geven aan ‘advanced care planning’.

lees verder

Lokale excisie mogelijk veilige behandeloptie bij pT1 & pT2 endeldarmkanker

Patiënten met endeldarmkanker zijn in Nederland tussen 2005 en 2015 steeds vaker behandeld met lokale excisie of een totale mesorectale excisie (TME) als primaire behandeling. Lokale excisie lijkt een veilige optie te zijn voor patiënten met stadium pT1 en pT2 endeldarmkanker met vergelijkbare resultaten op lange termijn als na TME-chirurgie. Dat blijkt uit onderzoek van Mareille Verseveld (Franciscus Gasthuis, Erasmus MC) en collega’s met gegevens van bijna 6.200 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De onderzoekers wijzen er op dat níet onomstotelijk is vastgesteld dat lokale excisie altijd veilig is bij patiënten met pT2 endeldarmkanker.

lees verder