Regionale afspraken voor patiënten met endometriumcarcinoom regio Nijmegen

De ziekenhuizen in de regio Nijmegen hebben multidisciplinaire kennis en expertise gebundeld en de nieuwste wetenschappelijke inzichten toegepast in een regionaal zorgpad endometriumcarcinoom. Door optimale samenwerking willen zij de zorg voor patiënten met endometriumcarcinoom verder verbeteren. Het doel is dat elke patiënte daadwerkelijk de béste zorg op de béste plek krijgt. Daarbij levert elk ziekenhuis dezelfde zorg volgens de beste standaard. 

Endometriumcarcinoom

Endometriumcarcinoom is de meest voorkomende gynaecologische maligniteit met een stijgende incidentie door de toegenomen levensverwachting en obesitas. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 2.000 vrouwen gediagnosticeerd met endometriumcarcinoom. Hoewel endometriumcarcinoom bij de meeste patiënten in een vroeg stadium wordt ontdekt en een goede prognose heeft, sterven jaarlijks zo’n 500 vrouwen in Nederland aan de gevolgen van deze ziekte. 

Zorgproces inzichtelijk

Het regionale zorgpad maakt het proces van de zorg aan patiënten met endometriumcarcinoom inzichtelijk. Denk hierbij aan regionale afspraken over de diagnostiek en de behandeling. De afspraken zijn gebaseerd op de richtlijnen en normen en zijn aangevuld met de laatste wetenschappelijke inzichten. 

Preoperatieve selectie verbeterd

Naar schatting treedt de helft van de mortaliteit op bij vrouwen die vooraf als laag-risico worden ingeschat, daarmee is er een toenemende behoefte aan verbetering van de preoperatieve selectie. Op basis van beschikbare literatuur en evaluatie van het zorgpad vanuit het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ), waarbij Ca-125 wordt meegenomen in de work-up van het endometriumcarcinoom, blijkt dat patiënten met een verhoogd Ca-125 een significant verhoogd risico hebben op uitgebreidere ziekte, zowel in de laag-risico als hoog-risico groep. Ca-125 is daarom opgenomen in het zorgpad. 

Door implementatie van het regionale zorgpad hoopt de Werkgroep Gynaecologische tumoren Nijmegen weer een stap te kunnen maken in verbetering van de preoperatieve selectie bij patiënten met endometriumcarcinoom. Eveneens zijn afspraken gemaakt over de beste plek van diagnostiek en behandelingen in de regio Nijmegen. De afspraken worden in elk ziekenhuis in de regio gebruikt in de dagelijkse praktijk van zorg en onderzoek.

Regionaal zorgpad

Bekijk het stroomschema regionaal zorgpad Endometriumcarcinoom(pdf) van de Werkgroep Gynaecologische tumoren regio Nijmegen.

Inzet van alle ziekenhuizen 

De volgende ziekenhuizen zijn in deze samenwerking vertegenwoordigd: Rijnstate ziekenhuis, Maasziekenhuis, Radiotherapiegroep, Canisius-Wilhemina ziekenhuis, Slingeland, streekziekenhuis Koningin Beatrix, Radboudumc, Gelders Valei en Ziekenhuis Bernhoven. Zij zijn in de uitvoering ondersteund en begeleid door IKNL. 

categorie: Baarmoederkanker
Gerelateerd

Rapport ovariumcarcinoom, variatie in behandeling

Over de afgelopen jaren is te zien dat patiënten met ovariumcarcinoom steeds vaker volgens de richtlijn zijn behandeld. Dit heeft nog niet geresulteerd in verbetering in 10-jaarsoverleving, er is wel een geleidelijk langere overleving in de eerste jaren na de diagnose. Dat blijkt uit het landelijke rapport over het ovariumcarcinoom. Dit rapport geeft een overzicht van incidentie en behandeling van epitheliale ovariumcarcinoom, de meest voorkomende vorm van ovariumcarcinoom. De toegepaste behandelingen worden weergegeven per ziekenhuisregio en vergeleken met het landelijk gemiddelde. 

lees verder

Stand van zaken revisie gynaecologisch oncologische richtlijnen

Gynaecologische oncologie telt momenteel 15 gynaecologische oncologische richtlijnen. De richtlijnen zijn van de NVOG (Nederlandse vereniging Obstetrie en Gynaecologie). In 2018 en 2019 heeft de NVOG SKMS-financiering ontvangen om negen gynaecologische oncologische richtlijnen te reviseren. De revisie van richtlijnen was een langlopend en kostbaar proces. De wens van de pijler oncologie van de NVOG was om dit proces te herstructureren met als doel: snelle en zorgvuldige actualisatie van richtlijnen en actuele, state-of-the-art richtlijnen conform richtlijn criteria 2.0. Deze werkwijze is vastgelegd en per april 2018 geaccordeerd door de commissie kwaliteitsdocumenten van de NVOG.

lees verder