Vergoeding psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Soms zelfs jaren na de behandeling. In 2012 werd psychologische hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket geschrapt, ook bij kanker. Deze zorg wordt nu tijdelijk weer vergoed. Patiënten bij wie de acute fase van de behandeling is afgerond komen hiervoor in aanmerking. U kunt deze patiënten verwijzen naar een psychosociale hulpverlener via www.verwijsgidskanker.nl (zoek op aanpassingsstoornis). 

Psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Daardoor is een hiaat ontstaan in het bieden van tijdige en passende zorg. In de ‘pilot aanpassingsstoornis’ wordt gespecialiseerde psychosociale hulp nu tijdelijk vergoed. Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS en KWF Kankerbestrijding deze (tweejarige) pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden voor patiënten bij wie acute fase van de behandeling is afgerond.  

Psychosociale behandeling vergoed 

De zorgkosten worden vanuit de pilot volledig betaald, dus ook zonder eigen bijdrage van de patiënt of een beroep op het eigen risico. Voorwaarde is wel dat de hulp wordt gegeven door een behandelaar uit het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), die is gecontracteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De behandelaar moet bovendien werken volgens de multidisciplinaire richtlijn ‘Aanpassingsstoornis bij kanker’ en daarvoor een speciale e-learning hebben gevolgd. Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het ministerie van VWS informatie voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket. 

Naar welke hulpverleners kunt u verwijzen? 

Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij een aanpassingsstoornis. De keuze is onder meer afhankelijk van de ernst van de psychosociale problemen, de wensen van de patiënt en de aard of ernst van de ziekte zelf. Voorbeelden van behandelingen zijn psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness en EMDR. De behandeling in het kader van de pilot moet worden gegeven door een BIG-geregistreerd psycholoog, psychotherapeut of psychiater, gespecialiseerd in psychosociale oncologische zorg. De meest actuele NVPO-lijst met aanbieders is te vinden op www.verwijsgidskanker.nl. Alle hulpverleners op deze lijst hebben met het IKNL afspraken gemaakt over het leveren van deze zorg. 

Hoe verwijzen? 

Heeft een van uw patiënten aanpassingsproblemen vanwege kanker en behoefte aan psychologische hulp terwijl de acute fase van de behandeling is afgerond?  

> Ga naar www.verwijsgidskanker.nl (zoek op aanpassingsstoornis) 
> Selecteer een psychosociale hulpverlener in uw regio en verwijs uw patiënt. 
> Neem in de verwijsbrief de vermelding op ‘vermoeden op aanpassingsstoornis na/bij kanker’.  
 
Kijk voor meer informatie op aanpassingsstoornis. Of download de patiëntenfolder.

categorie: Ondersteunende zorg
Gerelateerd

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

In deze tijd heeft iedereen te maken met de consequenties van het coronavirus. Voor mensen die leven met en na kanker kan het een extra belasting zijn. In ieder fase kunnen er aanpassingen worden gedaan in de reguliere zorg vanwege het coronavirus. Dit kan gevoelens van angst en onzekerheid met zich meebrengen. Zorg voor de gevolgen van kanker, zoals angst en ernstige vermoeidheid, blijft mogelijk. De Verwijsgids Kanker geeft overzicht van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker op ieder moment na de diagnose.

lees verder

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Bewegingsinterventies hebben geen significant effect op het verminderen van slaapstoornissen bij patiënten met kanker. Ook de slaapkwaliteit neemt niet significant toe na deelname aan bewegingsinterventies. Dat concludeert een internationale onderzoeksgroep na analyse van gegevens van 2.173 volwassenen patiënten. Volgens de auteurs dienen bewegingsinterventies daarom vooralsnog beschouwd te worden als “aanvullende therapie” ten opzichte van andere behandelingen bij slaapproblemen. In toekomstig onderzoek zouden uitgebreidere metingen uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld met de Insomnia Severity Index en de Sleep Disorders Questionnaire.  

lees verder