icoon_oncologische_zorg

projecten

Oncologie in de eerstelijn
De oncologische zorg gaat steeds meer verschuiven van het ziekenhuis naar de eerstelijn. Tot dusver heeft IKNL zich met name gericht op de ondersteuning van huisartsen en thuiszorg rondom de palliatieve zorg.

In 2011 is een rapport van KWF Kankerbestrijding verschenen, waarin wordt gesteld dat er een grotere rol moet komen voor de eerstelijn bij de nazorg voor oncologische patiënten. Het Nederlands huisartsgenootschap (NHG) schonk dat jaar veel aandacht aan oncologie.

Voor IKNL was het KWF-rapport aanleiding om ‘Oncologie in de eerstelijn' als een speerpunt op te pakken en samen met zorgverleners uit tweede- en eerstelijn te onderzoeken welke verbeteringen er in de praktijk mogelijk zijn. 

Ouderen en kanker
Circa 60 procent van alle patiënten met kanker in Nederland is ouder dan 65 jaar. Door toenemende vergrijzing zal de incidentie de komende jaren naar verwachting verder gaan stijgen. Daar komt bij dat oudere patiënten met kanker meestal ook nog andere, bijkomende ziekten (comorbiditeiten) hebben.

Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de kankerpatiënten in Nederland tussen 65 en 79 jaar minstens één andere ernstige, levensbekortende comorbiditeit heeft op het moment van diagnose. Bij 80-plussers is dit zelfs 80 procent.  

De complexe problematiek van oudere patiënten met kanker maakt de zorg voor deze patiënten soms ingewikkeld. Dit vraagt om zorg op maat. Het IKNL zet zich daarom in om de zorg voor ouderen met kanker niet alleen te verbeteren, maar deze zorg ook toegankelijk te maken. We richten ons hierbij in het bijzonder op:

  • het vergroten van kennis op het gebied van de oudere patiënt met kanker en het aanbieden van deskundigheidsbevordering.
  • het ondersteunen en versterken van samenwerking tussen zorgverleners gedurende het hele zorgproces van de patiënt.
  • het ondersteunen en versterken van de samenwerking tussen geriatrie en oncologie.

 


Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: