icoon_onderzoek

hoofdhuidkoeling

In Nederland krijgen per jaar 15.000 patiënten met kanker te maken met (ernstige) haaruitval (alopecia) ten gevolge van chemotherapie. Haarverlies wordt door de meeste patiënten omschreven als 'stigmatiserend' en heeft grote negatieve impact op het welbevinden. Door de hoofdhuid tijdens het toedienen van chemotherapie te koelen, kan haaruitval in veel gevallen worden voorkomen of verminderd. Onderzoek door IKNL heeft aangetoond dat de hoofdhuidkoeling veilig bij alle solide tumoren kan worden toegepast.

Registratie resultaten hoofdhuidkoeling

Daarnaast is registratie van resultaten belangrijk om de patiënt te kunnen informeren over de kans op goed resultaat bij hoofdhuidkoeling. Ongeveer tweederde van de ziekenhuizen die in Nederland hoofdhuidkoeling aanbieden, nemen deel aan de registratie van resultaten.  

Onderzoek hoofdhuidkoeling

Onderzoek met betrekking tot hoofdhuidkoeling richt zich met name op verdere verbetering van de resultaten door aanpassingen in de methode van hoofdhuidkoeling (koeltijden en -temperatuur). Er is nauwe samenwerking met het Medisch Centrum Alkmaar, het Leids Universitair Medisch Centrum, Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) en het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven).

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: