Geriatrische oncologische revalidatie (aantal deelnemers is bereikt, U KOMT OP DE WACHTLIJST)

Het aantal ouderen dat leeft met kanker of de gevolgen daarvan stijgt de komende jaren. Door langdurig en intensief behandelen neemt het aantal kwetsbare (veelal oudere) patiënten met of na kanker toe. Aandacht voor de problemen van deze groep patiënten is daarom van groot belang.

Voor deze patiënten, die onvoldoende in staat is om tijdens of na de oncologische behandeling thuis te functioneren, adviseren de richtlijnmodules Kwetsbare (veelal oudere) patiënten met kanker (2018) de mogelijkheid om, aansluitend aan ziekenhuisopname, intramuraal te revalideren in een zorginstelling voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).

Bijeenkomst

Een vijftal instellingen hebben samen met IKNL een behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie ontwikkeld (zie www.iknl.nl/shop). Verenso heeft ingestemd met het behandelprogramma. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de inhoud en opzet van dit behandelprogramma en delen een aantal organisaties hun ervaringen met het implementatie en uitvoering van het behandelprogramma. Ook worden de richtlijnmodules Kwetsbare (veelal oudere) patiënten besproken (onderdeel van de richtlijn Medisch specialistische revalidatie bij oncologie, zie www.oncoline.nl). 

Na de pauze gaan we in op de implementatie van geriatrische oncologische revalidatie. U krijgt handreikingen en tips hoe u geriatrische oncologische revalidatie (verder) kunt implementeren ofwel verbeteren in uw organisatie.

Doel

Het doel van de bijeenkomst is dat u kennis heeft van het behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie en de randvoorwaarden. U weet hoe u het behandelprogramma kunt implementeren en bij wie u terecht kunt voor ondersteuning bij de implementatie.

* U krijgt informatie over de richtlijnmodules Kwetsbare (veelal oudere) patiënten en het behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie.

* U krijgt inzicht in hoe u de implementatie van Geriatrische oncologische revalidatie kunt aanpakken voor uw eigen organisatie.

Voor wie:

De bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, managers, uitvoerders van geriatrische revalidatiezorg.

 

16.30 uur

 Inloop 

 

17.00 uur

Welkom en opening

Door Saskia Lunter, projectmedewerker IKNL

 

17.05 uur

Geriatrische oncologische revalidatie: ervaringen van een revalidant

(film)

 

17.10 uur

Totstandkoming Verenso/IKNL richtlijnmodules Kwetsbare (veelal

oudere) patiënten (onderdeel richtlijn Medisch specialistische

revalidatie bij oncologie)

Door Nynke Klaassens, specialist ouderengeneeskunde, voorzitter

richtlijnwerkgroep

 

17.30 uur

Behandelprogramma Geriatrische oncologische revalidatie

Door Liv Ponjé, (oedeem-)fysiotherapeut, GRMN en

Marleen Scholten, (oedeem-)fysiotherapeut, GRMN

 

17.50 uur

Geriatrische oncologische revalidatie in de praktijk

Door Annemieke Venema, geriatriefysiotherapeut Sint Jacob en

Monique Samson, klinisch geriater Sint Jacob

 

18.10 uur

Pauze (met broodjes)

 

18.40 uur

Hoe geriatrische oncologische revalidatie implementeren?

Door Sandra Dahmen, senior adviseur, Vilans 

 

19.45 uur
Afsluiting

Maandag 11 februari 2019

IKNL locatie Utrecht

Godebaldkwartier 419,
3511 DT Utrecht

Deelname is gratis

 

Geen accreditatie.

U kunt zich hier inschrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Lunter

s.lunter@iknl.nl

volg ons: