The future of cancer management: from big data to smart data

De ontwikkelingen in de bestrijding van kanker gaan razendsnel. We staan al met één been in de toekomst.
Tijdens deze bijzondere avond vormt smart data de rode draad. Want de vraag is niet: hebben we genoeg data? Maar: hoe zetten we data zo slim mogelijk in? En wat betekent dit voor de patiënt en voor de professional van morgen? 
17.30 - 18.30 uur
Opening met buffet

18-30 - 21.30 uur
De burger als patiënt van morgen
Dhr. drs. Jan Vesseur, adviseur op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg bij Vesseur Advies

De georganiseerde patiënt van vandaag en morgen
Mw. drs. Arja Broenland, directeur Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

De slimme samenleving en de mensen van morgen
Prof. dr. Sander Klous, hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society, Universiteit van Amsterdam

De zorgverlener en het ziekenhuis van morgen
Prof. dr. Ignace de Hingh. oncologisch chirurg Catharina Ziekenhuis

Het internationale en industriële perspectief op de toekomst
Dr. Sander Timmer, industry Solutions Manager EMEA bij Microsoft

21.30 uur
Afsluiting
Datum
maandag 26 november 2018

Locatie
Jaarbeurs Utrecht, congrescentrum Supernova, Progress congreszaal
Route
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Accreditatie
Er is geen accreditatie aangevraagd
Inschrijven kan tot uiterlijk 16 november via het inschrijfformulier
Meer informatie: NKRsymposium@iknl.nl
Jan Vesseur
is adviseur op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg bij Vesseur Advies. Ook is hij oud-inspecteur van de inspectie Gezondheid & Jeugd en vice-voorzitter van de Patiënten Advies Raad (PAR) van IKNL. Nu is Jan zelf patiënt en vraagt hij om transparantie van informatie over kanker vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hij licht dit toe vanuit het perspectief van de burger, de patiënt van morgen. De patiënt van morgen wil dat kanker te genezen is en dat hij toegang krijgt tot alle beschikbare informatie over kanker, ook vanuit de NKR. Wordt de patiënt als individu hier werkelijk beter van?

Arja Broenland
is directeur van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Arja licht het perspectief van de georganiseerde patiënt nader toe. Want de patiënt van morgen wil niet alleen beter geïnformeerd worden, maar stelt ook eisen aan de manier waarop de zorg wordt georganiseerd. Hiervoor moet de zorg in expertisecentra ondergebracht worden. Beschikken we over de juiste indicatoren vanuit het perspectief van de patiënt? Het gaat over de patiënt niet enkel als zorgvrager, maar ook als mede-bepaler van hoe hij of zij behandeld wil worden.

Sander Klous
is hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society aan de Universiteit van Amsterdam en partner bij KPMG. Hij gaat dieper in op het perspectief van de slimme samenleving en de mensen van morgen. Hoe verandert de slimme samenleving de gezondheidzorg? Wat kunnen we leren van andere sectoren en welke modellen kunnen we toepassen op de NKR?

Ignace de Hingh
is oncologisch chirurg in het Catharina Ziekenhuis en medisch adviseur bij IKNL. Gezien vanuit het perspectief van de arts en het ziekenhuis gaat Ignace in op hoe de burger, de patiënt en de samenleving van de toekomst het werk van de zorgverlener zal beïnvloeden en veranderen.

Sander Timmer
is Industry Solutions Manager EMEA bij Microsoft. Sander bespreekt het onderwerp vanuit het internationale en industriële perspectief van de toekomst. Welke voorbeelden ziet hij al wereldwijd? Wat voor invloed hebben deze voorbeelden op de NKR van morgen? En voor welke uitdagingen wordt onze maatschappij gesteld? Wat is er morgen mogelijk? En: is alles wat mogelijk is ook wenselijk?

volg ons: