organisatie

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als belangrijkste basis. Als onafhankelijk instituut biedt IKNL actief ondersteuning bij het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg.

Op basis van cijfers uit de landelijke NKR doen we onderzoek, faciliteren we regionale samenwerking en ondersteunen we kwaliteitsverbetering in de praktijk. Samen met zorgprofessionals bepalen we de registraties, rapportages en verbeteringen om de oncologische en palliatieve zorg in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen.

Met KWF Kankerbestrijding en NFK richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten. Het platform combineert betrouwbare medische informatie met een sociaal netwerk. Steeds meer patiënten en naasten weten de weg naar kanker.nl te vinden.

Onze missie
Samen met alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg. 
 Financiering

IKNL
wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt IKNL subsidies van KWF Kankerbestrijding voor trialondersteuning en onderzoek, van het ministerie van VWS en ZonMw voor (verbeter)projecten en van wetenschappelijke verenigingen voor het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen.

Historie
IKNL is in 2011 ontstaan door een bundeling van zeven regionale kankercentra. In 2014 zijn Integraal Kankercentrum Zuid en IKNL samengevoegd. De regionale kankercentra werkten voorheen samen in de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC).

Werkwijze
De NKR is een onafhankelijke bron van betrouwbare en relevante gegevens van alle patiënten met kanker, van diagnose tot eventueel overlijden, ongeacht de behandellocatie. Dit onafhankelijk patiëntvolgsysteem is de belangrijkste basis voor de activiteiten van IKNL. De gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker.

De gegevens uit de NKR rapporteren we aan ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgprofessionals en patiënten (zorgdomein), de wetenschap (publiek domein) en bijvoorbeeld het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland (politiek domein). Elk ziekenhuis krijgt op verzoek ieder jaar een rapportage op maat met spiegelinformatie, maar ook regiorapportages zijn mogelijk. De gegevens worden ook gebruikt voor het beantwoorden van gegevensaanvragen en voor klinisch en epidemiologisch onderzoek.

De gegevens uit de NKR en onderzoek naar de behoefte aan en kwaliteit van de palliatieve zorg laten zien dat er nog veel verbeterpotentieel is. Op deze website staat het meest actuele aanbod van onze producten en diensten waarmee de verbeteringen helpen vormgeven en invoeren.

Communicatie

  • Naast onze communicatieactiviteiten, zoals deze website, onze nieuwsbrieven, publicaties in vakbladen zijn onze adviseurs ook graag persoonlijk met u in contact.
  • De pers kan via de afdeling communicatie een beroep doen op IKNL voor bijvoorbeeld gegevens over de kwaliteit en organisatie van de oncologische en palliatieve zorg.
  

 

 

 Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

IKNL_Jaarverslag_2017_cover

informatie
Vragen?
Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: