Icoon_overiknl

jaarverslag 2016

In het jaarverslag 2016 geeft IKNL een toelichting op de werkzaamheden en bijdragen die vorig jaar zijn verricht om de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren. Belangrijk zijn altijd de inspanningen om de meest relevante gegevens van patiënten met kanker zo efficiënt mogelijk te verzamelen, te analyseren en ‘terug te geven’ aan behandelaars.

iknl-jaarverslag-2016Daarnaast worden steeds vaker digitale kanalen ingezet, zoals Kanker.nl en de Verwijsgids Kanker, om patiënten en aan andere belanghebbenden zoals ziekenhuizen en beleidsbepalers te informeren. Ook is de samenwerking met relevante multidisciplinaire beroepsgroepen in 2016 verder geïntensiveerd, vooral door de tumorteams.
 
Met behulp van deze gegevens zijn talrijke vruchtbare wetenschappelijke artikelen en analyses verschenen; essentiële informatie die direct of indirect effect heeft op de behandeling van kanker in de dagelijkse praktijk. De informatie is er ook om besluitvorming rond zorg te verbeteren (Oncoguide, digitale beslisbomen) en om organisatie van zorg te stroomlijnen (vorming van Comprehensive Cancer Networks in Taskforce verband) en daar werd en wordt druk aan gewerkt.
 
Voorts werd in 2016 stevig doorgewerkt aan ‘registratie aan de bron’ samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het Citrienfonds. Goed was te bemerken hoe belangrijk anderen de NKR-data vinden, zoals te merken is aan allerlei initiatieven om op veilige wijze data in samenhang te brengen met gegevens van bijvoorbeeld NIVEL en Pharmo.
 
Binnen de palliatieve wereld gebeurt er veel. Zo werd de vorming van een brede organisatie voorbereid (van IKNL met Agora en Fibula, later uit te breiden met PaTz, consortia en onderzoekscentra) die in 2017 zijn beslag moet gaan krijgen. Dat en nog veel meer! Al deze inspanningen kunnen alleen komen vanuit een organisatie met veel enthousiaste mensen, geholpen door onder andere een programma voor ‘duurzame inzetbaarheid’

Veel leesplezier!
 
Peter Huijgens,
raad van bestuur.

Eerdere jaarverslagen
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: