Tips voor een sterke start: Transmuraal samenwerken

08-10-2019
In het najaar van 2018 is bij de geselecteerde initiatieven van het project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging) een werkbezoek met een afvaardiging van NZa en de projectgroep TAPA$ afgelegd. Tijdens deze bezoeken is gesproken over wat belemmerend en wat bevorderend werkt bij het samenwerken in transmurale palliatieve zorg. De gesprekken hadden een verkennend en informerend karakter waarbij er nog geen systematische uitvraag is gedaan.

In het najaar van 2019 start de werkgroep Kwaliteit van het TAPA$-project met kwalitatief onderzoek hiernaar. Toch kwam uit deze gesprekken al zoveel relevante en bruikbare informatie, dat we die nu alvast wilden delen in een factsheet. De kans op succesvolle samenwerking wordt groter als met deze factoren rekening wordt gehouden.

volg ons: